slovník

Rozpočtování s nulovým základem

Rozpočtování s nulovým základem je metoda sestavování rozpočtu, která vyžaduje, aby každá složka nákladů byla stanovena, jako kdyby se aktivita, ke které se rozpočet vztahuje, prováděla poprvé. Pokud příslušná aktivita není schválena, její náklady se nerozpočtují.

Jde tedy o myšlenkový postup při plánování, který spočívá v tvorbě plánu „na zelené louce“. Rozpočtování nevychází z existující struktury nákladů, ale hledá nové a hospodárnější a účinnější cesty tvorby výkonu.

 

Zero-based Budgeting (ZBB)

Zero-based budgeting is a method of budgeting which requires each cost element to be specifically justified, as though the activities to which the budget relates were being undertaken for the first time. Without approval the budget allowance is zero.

Well, it is a way of thinking about budgeting, namely starting from zero. Budgeting does not start from the existing cost structure, but seeks new and more economical and more efficient ways of achieving output.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...