slovník

Provozní aktiva (provozně nutný majetek)

Provozní aktiva (provozně nutný majetek)

Provozně nutným majetkem označujeme aktivní stranu bilance (majetek), očištěnou o položky, které nejsou pro provoz (tj. proces zhotovení a zhodnocení výkonu) nezbytné nebo se jedná o položky, které nemají s provozem nic společného. Pro účely řízení podniku se jedná o existující potenciál produktivity, jinými slovy o aktiva (majetek) a ne investovaný kapitál (pasivní strana bilance, financování). Pokud je bilance očištěna odpovídá provozně nutný majetek bilanční sumě.

Operating assets

By operating assets is meant the active side of the balance sheet (assets) stripped of all items not necessary for the business (i. e. not involved in the production of goods and services), or items having no direct bearing on the business. For management purposes it is the productive potential available, in other words the assets, that is relevant, and not the invested capital (the financing or passive side of the balance sheet).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...