slovník

Projektový controlling

Projekty představují podnikatelské záměry s definovaným začátkem a koncem, které vyžadují na strategické i operativní úrovni samostatný controllingový systém. Projektový controlling zahrnuje plánování, řízení a kontrolu dosažených výstupů, nákladů a časového harmonogramu projektu.

Controller v kontextu daného projektu mimo jiné

 • dohlíží na dodržování termínů,
 • dohlíží na vynaložené investiční náklady,
 • řídí projektové náklady s využitím kalkulací produktů.

Postup projektu by měl být vyhodnocován také stupněm splnění, neboť pouze nákladové hledisko není dostačující.

 

Project Controlling

Projects are business schemes with defined dates for beginning and end and consequently need a special controlling system, not only at the strategic level but also at the operative level. Project controlling encompasses the planning, managing and controlling of output, costs and deadlines of a project.

In the context of projects controllers should

 • supervise the observance of dates and deadlines,
 • check the investment expenditure;
 • control the project costs by using the product costing.

The progress of the project should be judged by ascertaining the stage reached (percentage of completion). Merely to consider the costs incurred to date is not sufficient.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...