slovník

Přírůstkové náklady

Přírůstkové (marginální, hraniční) náklady jsou náklady poslední vyrobené jednotky. Je to část nákladů výkonu, která nebude vynaložena, pokud se výkon nevytvoří, nebo o kterou by se náklady zvýšily, pokud by se vyrobila jednotka výkonu navíc.

 

Marginal Costs

Marginal costs are the costs of the last manufactured unit. It is the part of the cost of one unit of product or service which would be avoided it that unit were not produced, or which would increase if one extra unit were produced.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...