slovník

Přímé náklady

Přímé náklady jsou ty náklady, které lze výlučně přiřadit a změřit ve vztahu ke konkrétnímu předmětu kalkulace. Není tedy potřeba žádné přeúčtování těchto nákladů. Nákladovým objektem mohou být produkty, služby, zakázky, projekty, střediska, divize, apod.

Čím více nákladů může být přiřazeno přímo předmětu kalkulace, tím je kalkulace příslušného produktu přesnější.

Přímé náklady jsou doplňkem k nepřímým nákladům.

 

Direct Costs

Direct costs are those costs that can be specifically and exclusively identified with and measured in respect to a particular cost object. No allocation key is required. Cost objects may be broken down into products, services, orders, projects, centres, divisions etc.

The more direct costs that can be traced to a cost object, the more accurate product costs.

Direct costs complement indirect (overhead costs).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...