slovník

Ovlivnitelné náklady

Jsou to náklady, které mohou být ovlivněny tím, komu jsou rozpočtovány. Jsou to tedy náklady, za které nese vedoucí pracovník organizační jednotky přímou zodpovědnost, protože je může ovlivňovat samostatně, na základě vlastní vůle. Patří sem zejména ty náklady nákladového střediska, které mu lze přiřadit jednoznačně a bez alokace.

Protože řídící pracovník přebírá za přímo ovlivnitelné náklady zodpovědnost, musí controller dbát na to, aby mohly být veškeré náklady podniku evidovány jako náklady určitého nákladového střediska, produktu nebo zakázky. Tím je pak umožněna aplikace transparentního odpovědnostního účetnictví.

Neovlivnitelné náklady jsou potom ty položky, které vedoucí střediska nemůže v průběhu plánovacího období sám přímo změnit, protože to není v jeho kompetenci.

 

Controllable Costs

They are the costs that can be influenced by their budget holder. They are those costs for which the head of an organisational unit is directly responsible, because he or she can influence them independently through the exercise of his or her own free will. Such controllable costs in a cost centre are those cost elements that can be allocated unambiguously and without applying a key to this one cost centre.

Every manager should also accept responsibility for directly controllable costs within his or her sector of the organisation. It is therefore important for controllers to ensure that the total costs of the enterprise can be registered as individual costs of a cost centre, a product or an order, allowing a clear-cut responsibility accounting.

Non-controllable costs are those, the head of a cost centre cannot personally alter during the course of the planning period, because this is not within his or her jurisdiction.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...