slovník

Náklady ušlé příležitosti

Náklady ušlé příležitosti (náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady, alternativní náklady) vyjadřují hodnotu obětované příležitosti, pokud je jedné variantě dána přednost před jinou. Oportunitní náklady vyjadřují potenciální ušlý přínos z nejlepší odmítnuté varianty jednání.

Někdy je nutné při rozhodování nutné připisovat i náklady, které ve skutečnosti neznamenají a nebudou znamenat žádné výdaje v hotovosti, a tyto kalkulační náklady jsou pak tzv. náklady ušlé příležitosti.

Aby byly oportunitní náklady co nejnižší, je přirozenou snahou vybrat při rozhodování nepřínosnější varianty (např. při rozhodování o výrobním programu vybrat nejprve ty produkty, které přinášejí nejvyšší marži na jednotku).

 

Opportunity Costs

Opportunity costs reflect the value of the benefit sacrificed when one course of action is chosen in preference to an alternative. The opportunity cost is represented by the forgone potential benefit from the best rejected course of action.

Sometimes it is necessary for decision-making to impute costs that will not require cash outlays, and these imputed costs are called opportunity costs.

In order to keep the opportunity costs as low as possible we naturally select the most contributing variant when making decisions (for example when making program decisions, we choose first and foremost those products which offer the highest contribution margins per unit).

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...