slovník

Kalkulační vzorec

Pro zjištění nákladů, výnosů, marže, zisku apod. na výrobek nebo službu používáme kalkulační vzorec, který ukazuje, jakým způsobem se jednotlivé elementy slučují.

Tomu, jakou rozhodovací úlohu je potřeba řešit musí odpovídat i struktura kalkulačního vzorce. Různé kalkulační vzorce se liší jednak odlišně vyjádřeným vztahem nákladů výkonu k ceně, jednak variantně strukturovanými náklady výkonů, variantní strukturou mezisoučtů apod.

Příkladem kalkulačních vzorců mohou být například kalkulace variabilních nákladů či kalkulace plných nákladů.

 

Product Costing Scheme

In order to ascertain the costs, revenues, contribution margin, profit, etc. of a product or a service a product costing scheme is used. It shows how the individual elements are to be assembled.

The structure of product costing scheme depends on the type of the decision-making problem which needs to be solved. Different cost schemes differ in expression of the relationship of product costs with its price, differently structured cost items, differently structured subtotals, etc.

Examples of product costing schemes can be variable costing or absorption costing.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...