slovník

Kalkulace cílových nákladů

Kalkulace cílových nákladů je konceptem tržně orientovaného řízení nákladů, který se uplatňuje v raných fázích vývoje výrobků. Cílem kalkulace cílových nákladů je vyvinout výrobky s náklady, které akceptuje zákazník, za současného splnění zákazníkem požadované funkčnosti. Plánování nákladů probíhá současně s plánováním výrobků a vychází z ceny, která je stanovena na základě tržního průzkumu.

Cílové náklady jsou náklady výkonu odhadované na základě odečtení požadovaného zisku z odhadu konkurenční tržní ceny (cílová cena). Mohou být nižší než plánované náklady výkonu, ale předpokládá se, že jich bude dosaženo v době, kdy výkon dosáhne vrcholu ve fázi výroby.

 

Target Costing

Target costing is the concept of the market-oriented target cost management which applies in the early phases of product development. With target costing products are to be developed to fulfil functional features defined by the customer, thus involving costs permitted by the customer. The obvious question is: “How much may a product cost?” Costing goes hand in hand from very beginning with product planning and settles on the price determined by market research.

Target cost is a product cost estimate derived by subtracting a desired profit margin from a competitive market price estimate (target price). This may be less than the planned initial product cost, but will be expected to be achieved by the time the product reaches the mature production stage.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...