slovník

Just-in-time

„Just-in-time“ je systém, který má za cíl poskytovat výrobky a součástky na základě požadavky zákazníka nebo dalšího výrobního stupně a nikoliv vyrábět na sklad.

Just-in-time je „tažený“ systém, který reflektuje poptávku, na rozdíl od „tlačeného“ systému, ve kterém zásoby slouží jako pojistky pro výkyvy mezi jednotlivými činnostmi jako nákup, výroba a prodej.

Just-in-time ve výrobě je systém výroby, který je řízen poptávkou po dokončených výkonech, a ve kterém je každý komponent v rámci výrobního řetězce vyroben, pouze je-li vyžadován v další fázi (stupni).

Just-in-time v zásobování je systém zásobování, ve kterém je nákup materiálu zajišťován tak, aby dodávky a spotřeba byly v maximálním možném souladu.

 

Just-in-time (JIT)

“Just-in-time” is a system whose objective is to produce or to procure products or components as they are required by a customer or for use, rather than for a stock.

A just-in-time system is a “pull” system, which responds to demand, in contract to a “push” system,
in which stocks act as buffers between the different elements of the system, such as purchasing, production and sales.

Just-in-time production is a production system which is driven by demand for finished products whereby each component on a production line is produced only when needed for the next stage.

Just-in-time purchasing is a purchasing system in which material purchases are contracted so that the receipt and usage of material, to the maximum extent possible, coincide.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...