slovník

Jednicové náklady

Jednicové náklady jsou ty přímé náklady, jejichž spotřeba je normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce.

Přímé náklady jsou ty náklady, které lze výlučně přiřadit a změřit ve vztahu ke konkrétnímu předmětu kalkulace. Jednicové náklady je pak možné výlučně přiřadit jedné jediné jednotce předmětu kalkulace.

Jednicové náklady jsou doplňkem k režijním nákladům.

Platí, že jednicový náklad je vždycky přímý a zároveň nepřímý náklad je vždycky režijní.

 

Poznámka: Angličtina používá pouze pojmy přímý náklad (direct cost) a nepřímý náklad (indirect cost). Česká terminologie používá navíc ještě pojmy jednicový náklad (přeloženo jako „per-unit cost“) a režijní náklad (přeloženo jako „non-per-unit cost“). Tyto dva pojmy se nezakládají na oficiální anglické terminologii a jsou pouze návrhem, jak přeložit české pojmy, které angličtina nepoužívá.

 

Per-unit Costs

“Per-unit costs” are those direct costs which are standardised on a per unit basis of a particular cost object.

Direct costs are those costs that can be specifically and exclusively identified with and measured in respect to a particular cost object. “Per-unit costs” are those direct costs that can be specifically and exclusively identified with and measured in respect to only one unit of a particular cost object.

Per-unit costs complement “non-per-unit costs” (overheads).

“Per-unit cost” is always direct cost and indirect cost is always “non-per-unit cost”.

 

Note: In English only the terms direct cost and indirect cost are used. Czech terminology uses in addition to that the terms “per-unit cost” (jednicový náklad) and “non-per-unit cost” (režijní náklad). These two terms are not based on official English terminology. They are only proposals of translation of Czech terms, which are not used in English.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...