slovník

Intelektuální kapitál

Znalosti, které mohou být použity pro vytváření hodnoty. Intelektuální kapitál zahrnuje:

 • lidské zdroje – kolektivní schopnosti, zkušenosti a znalosti zaměstnanců;
 • intelektuální aktiva – znalosti, které jsou definovány a kodifikovány jako počítačové programy nebo datové sbírky;
 • intelektuální majetek – intelektuální aktiva, která mohou být právně chráněna, jako jsou například patenty nebo autorská práva.

 

Intellectual Capital

Intellectual capital is knowledge which can be used to create value. Intellectual capital includes:

 • human resources – the collective skills, experience and knowledge of employees;
 • intellectual assets – knowledge which is defined and codified such as computer program or collection of data;
 • intellectual property – intellectual assets which can be legally protected, such as patents and copyrights.

Další zprávy z této kategorie

 • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
 • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
 • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
 • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
 • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...