slovník

Hodnotová analýza

Hodnotová analýza

Hodnotová analýza (analýza funkčních nákladů) usiluje o rozpoznání a eliminaci všech nákladů, které nejsou pro hodnotu či funkci určitého produktu nebo služby nezbytné. Jedná se tedy o systematický přístup, zabývající se produktem jako celkem i jeho jednotlivými komponenty. Z tohoto důvodu jsou do týmu pro hodnotové analýzy zapojeni nejen odborníci z nákupu, výroby a prodeje, ale také dodavatelé a zákazníci. Controller obvykle takové týmy vede.

 

Value engineering
Value engineering pursues the objective of recognizing and eliminating all those costs that are not necessary for the value and/or function of a product or service. So it is a question here of a systematic approach that comes to terms with the product in its entirety and in its individual components. For this reason not only experts from purchasing, production and sales should be involved in the value analysis team but, if at all possible, suppliers and customers too. A controller is often detailed to lead the team.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...