slovník

Hodnotová analýza

Systematické interdisciplinární ověřování faktorů ovlivňujících náklady výrobku nebo služby, s cílem dosáhnout maximální hospodárnosti při dodržení požadovaných standardů kvality a spolehlivosti.

Cílem je zjistit a eliminovat všechny náklady, které nejsou nutné pro hodnotu nebo funkci produktu či služby. Jedná se o systematický přístup, který se zabývá produktem jako celkem a jeho jednotlivými součástmi. Do týmu bývají zapojeni odborníci z oblasti nákupu, výroby i prodeje, ale také dodavatelé a zákazníci. Tým často vede controller.

 

Value Engineering

A systematic interdisciplinary examination of factors affecting the cost of a product or service, in order to devise means of achieving the specified purpose most economically at the required standard of quality and reliability.

The objective is to recognize and eliminate all the costs that are not necessary for the value or function of a product or service. It is a systematic approach that comes to terms with the product in its entirety and in its individual components. Experts from purchasing, production and sales as well as suppliers and customers should be involved in the value analysis team. A controller is often appointed to lead the team.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...