slovník

Hlavní podnikový rozpočet

Hlavní podnikový rozpočet je rozpočtem, v jehož rámci se integrují všechny dílčí rozpočty.

Obvykle zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozpočtovou rozvahu a rozpočet peněžních toků. Tyto i další podpůrné dílčí rozpočty se využívají v následujícím období při řízení činnosti podniku.

 

Master Budget

Master Budget is the budget into which all subsidiary budgets are consolidated.

It usually comprises budgeted profit and loss account, budgeted balance sheet and budgeted cash flow statement. These documents and the supporting subsidiary budgets are used to plan and control activities for the following year.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...