slovník

Finanční nástroj

Jakákoliv smlouva, kterou zároveň vzniká finanční aktivum jednoho podniku a finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného podniku. Finanční nástroje zahrnují primární finanční nástroje jako obligace, pohledávky, závazky, akcie a finanční deriváty, které odvozují svojí hodnotu z ceny nebo míry podkladového primárního nástroje; tím může být vlastní kapitál, obligace, komodity, úrokové sazby, měnové kurzy, akciový trh a další.

 

 Financial instrument

Financial instrument is any contract that gives rise to both a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. Financial instruments include both primary financial instruments - such as bonds, debtors, creditors, shares - and derivative financial instruments that derive their value from the price or rate of some underlying item. Underlying items include equities, bonds, commodities, interest rates, exchange rates, stock markets and other indices.

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...