slovník

Cost allocation

Cost allocation describes the assigning of indirect costs to the particular cost object.

Cost allocation 

Cost allocation describes the assigning of indirect costs to the particular cost object. Instead of being traced, these costs are allocated to a cost object in a rational and systematic manner. 

The collected and processed cost information becomes an important decision parameter for management in short-term optimization tasks. Management accounts spend a considerable part of their working time preparing cost information. 

Alokace (přiřazení) nákladů 

Alokacenákladůpopisujepřiřazenínepřímých (režijních) nákladů k určitémunákladovémuobjektu. Namístopříméhosledováníjsoutytonákladypřiřazenynákladovémuobjekturacionálním a systematickýmzpůsobem (častopomocírozvrhovýchzákladen). 

Shromážděné a zpracovanéinformace o nákladech se stávajídůležitýmrozhodovacímparametrem pro management podnikupřiřešeníkrátkodobýchoptimalizačníchúloh. Účetnípřipravujícípodklady pro manažerskéúčetnictvítrávíznačnoučástsvéhopracovníhočasupřípravounákladovýchinformací. 

Další zprávy z této kategorie

  • ControllerController je zodpovědný za informační zajištění hodnotového řízení podniku. Controller má pravomoc vymezit obsah a pojetí základních hodnotových kate...
  • NákladyNáklad (ve smyslu cost) je částka (skutečná nebo potenciální) způsobená nebo přiřaditelná specifické věci nebo aktivitě. Slovo náklad (ve smyslu cost)...
  • Kalkulace životního cykluTento výraz je používán ve třech významech. Prvním z nich je sledování nákladů spojených s určitým aktivem po celý jeho životní cyklus, za účelem r...
  • Kalkulace s přiřazováním nákladů podle aktivitJde o přístup ke kalkulaci nákladů a řízení aktivit, který zahrnuje sledování spotřeby zdrojů a kalkulaci finálních výkonů. Náklady se přiřazují nejpr...
  • Režijní nákladyRežijní náklady jsou náklady, jejichž spotřeba není (a často ani nemůže být) normována (standardizována) ve vztahu k jednotce produkce. Režijní nákla...