rozhovor

Dnes odpovídá...
Veronika Vrzalová

Pro studenty, kteří úspěšně obhájí diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí či účetnictví, vyhlašuje asociace každoročně soutěž FINDiplomka. V loňském roce se umístila na druhém míste se svojí prací na téma Implementace integrovaného systému managementu v praxi Veronika Vrzalová. Jak se k tématu dostala a v čem vidí její přínos? Čtěte v následujícím rozhovoru.

Co Vás přesvědčilo k tomu, přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka 2018?

O projektu FINdiplomka 2018 jsem se dozvěděla od své vedoucí diplomové práce, doc. Kovářové, která mi předala základní informace k tomuto projektu. Mně to přišlo jako zajímavá možnost porovnat svou diplomovou práci i se studenty z ostatních vysokých škol a současně získat zajímavé ceny.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?

K výběru konkrétního tématu mé diplomové práce mě inspirovala firma, s kterou jsem v rámci své DP spolupracovala. Do firmy jsem přišla s obecným tématem ISO normy, na něž jsem se chtěla zaměřit a které jsme pak s manažerkou firmy blíže specifikovaly podle jejich možností a problému, kterému se chtějí věnovat.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými překážkami?

Ano, potýkala jsem se zejména s nedostatkem sekundárních dat pro ještě hlubší analýzu problematiky integrovaného systému managementu ve vybrané společnosti.

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?

Ve své práci vidím největší osobní přínos ve spolupráci s konkrétní firmou, kde jsem získala možnost nahlédnout do jejího fungování v rámci kontroly kvality, auditů a ISO norem a získala jsem hlubší znalosti o integrovaném systému managementu.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala certifikát osobního členství CAFIN. Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

V rámci plánovaných akcí Controller Institutu mě nejvíce zaujaly odborné semináře na téma výrobního controllingu a reportingu. U akcí asociace CAFIN zejména pořádané workshopy.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová, CAFIN

Další zprávy z této kategorie