rozhovor

Dnes odpovídá...
Romana Gondeková, MBA (Druchema, CFO)

Vystudovala ESMA – CZMI Praha, obor podnikový management. Od r. 1992 působila v účetním a daňovém poradenství, poté jako hlavní ekonom ve firmě Kobit, s.r.o. a jako hlavní účetní v Sanofi Prague. V letech 2000-2006 pracovala na Kanárských ostrovech v hotelovém businessu nejvyšší kvality. Od r. 2006 působí ve společnosti Druchema jako finanční ředitelka.
Romana Gondeková, MBA (Druchema, CFO)

Jaký typ činnosti tvoří největší část Vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti?

100 % mé práce tvoří nejrůznější aktivity v oblasti podnikového řízení, ekonomie a financí. Moje práce je velmi různorodá a právě proto mě tolik baví. Samozřejmě, mám ve svém „repertoáru“ několik pravidelně se opakujících aktivit, mezi nimi to jsou nejrůznější porady a pracovní schůzky, ale také reporty a celá škála vyhodnocování. V současné době máme v Druchemě rozjeto několik opravdu důležitých projektů, takže kromě rutinní práce s ekonomickými výsledky, řízení cash-flow, controllingu apod. se v současné době věnuji implementaci nových modulů BNS, zavádění čteček do skladů, vytváření docházkového systému a v neposlední řadě i finančnímu řízení dotací v rámci OPPA od Evropské unie a na Výzkum a vývoj, která je hrazena z prostředků České republiky.

Co považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice?

Tak jednoduchá otázka a tak složitá odpověď! Asi by se nabízelo, abych zmínila úspěšný přechod na nový ERP nebo totální revoluci ve vedení účetnictví a reportů, kterou jsem zde zavedla při mém nástupu do firmy. Ale není to tak, za svůj největší úspěch považuji to, že jsem členkou týmu, který vede celou firmu, že se nám, jako celému týmu, podařilo překlenout první fázi krize, že se nám podařilo firmu stabilizovat, ozdravět a vytvořit příjemné pracovní prostředí s nestandardními mezilidskými vztahy.

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete?

ředitelem společnosti, s naší hlavní účetní a naším IT expertem.

Co je pro výkon Vaší pozice podle Vás nejdůležitější?

Pevné nervy, jasné cíle, vědět co chci. A tolerance a trpělivost. To vše za předpokladu, že má člověk odpovídající vzdělání, praxi a životní zkušenosti.

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit?

Již mnoho let mám stejné motto a je zhruba v následujícím smyslu – snažím se vše udělat už napoprvé co nejlépe. Netrvá to o mnoho déle a nemusím ztrácet čas opravováním chyb. Snažím se, aby toto motto se mnou sdíleli o moje kolegyně a kolegové.

Jak jsem se zmínila již na začátku, máme ve firmě mnoho rozdělaných projektů a ve většině z nich participuji. Moc bych nám všem přála, abychom vše dotáhli do toho správného cíle. A aby to bylo brzy, neboť na naše dveře ťukají další nové zajímavé nápady. 

 

Další zprávy z této kategorie