rozhovor

Dnes odpovídá...
Ing. Juraj Bóna, Slovak Telecom, a.s.

Vystudoval Ekonomickou fakultu univerzity v Bratislavě, obor Informační technologie. Od r. 1998 působil v Ernst & Young na pozici manager/supervisor. Ve společnosti Slovak Telekom pracuje od r. 2003. Nejprve jako risk manager, později byl vedoucím odboru Corporate finance a komerčního controllingu. Od r. 2010 má na starosti Controlling marketingu a prodeje pro oblast fixního a mobilního byznysu. Na 16. Controllingovém fóru vystoupil se svou přednáškou.
Ing. Juraj Bóna, Slovak Telecom, a.s.

Tématem letošního Controllingového fóra bylo finanční myšlení. Vy jste na fóru vystoupil v rámci panelu „Podpora ekonomického myšlení mimo finanční útvar“. Proč je podle Vás důležité, aby i zaměstnanci mimo finanční útvar „mysleli ekonomicky“?

Finančné výsledky sú, zvlášť v nadnárodných firmách, kľúčovým ukazovateľom, ako dokáže spoločnosť plniť svoje korporátne ciele voči akcionárovi. Tie sú ale často ovplyvnené charakterom obchodov a rozhodnutí, ktoré robia nefinančné zložky v spoločnosti. Je preto potrebné, aby finančníci hľadali spoločný jazyk s nefinančníkmi, poznali navzájom svoje business prostredie a hľadali riešenia, ktoré podporia nový business a zároveň budú aj v prospech plnenia finančných cieľov.

Platí to také obráceně – je třeba, aby pracovníci ve finančním útvaru měli také jiné myšlení než finanční?

Najmä obdobie krízy nám ukázalo, že udržovať rast - alebo sa ho snažiť opäť dosiahnuť – vyžaduje iný štýl rozhodovania ako v období pred krízou. Finančný manažér musí podporiť svoje obchodné tímy tak, že citlivo zvažuje s akou mierou rizika pracovať,  ako investovať prostriedky do získavania alebo udržovania zákaziek a ako znižovať nepriame náklady tak, aby mohol voľné prostriedky opäť investovať do trhu.

Je podle Vás finanční myšlení něco, co se může naučit každý, nebo je třeba pro něj mít také „talent“, se kterým se člověk musí narodit?

Finančné myslenie je niečo, čo je dané každému z nás a sme s ním vychovávaní od malička. Kým ale pri manažovani vlastných prostriedkov a úspor máme vplyv len na nás a našich blízkych, je to iné, keď rozhodujeme o financiách za naše spoločnosti. Ako hovoria mnohí klasici, finančnému manažérovi málokto poďakuje za dobré rozhodnutie, zlé rozhodnutie mu ale nikto neodpustí. 

Proč je pro Vás účast na Controllingovém fóru v pozici řečníka zajímavá?

Na Controllingových fórach pravidelne stretávam špičkových odborníkov, ktorých predovšetkým spája chuť vyniknúť vo svojich odboroch a dosahovať úspech bez ohľadu na to, aké sú okolnosti na trhu. Rád by som preto predstavil, ako riešiť aktuálne témy aj Slovak Telekom.

Další zprávy z této kategorie