rozhovor

Dnes odpovídá...
Radek Jonáš (Stormware, vedoucí ekonomického oddělení)

Vystudoval VŠE v Praze. Následně působil jako náměstek pro ekonomiku a rozvoj ve společnosti PRAMEN CZ. Poté pracoval jako konzultant ve společnosti Hitecom a následně zastával pozici finančního ředitele ve společnosti Vanad 2000. V současnosti působí jako vedoucí ekonomického oddělení ve společnosti STORMWARE a zároveň jako konzultant ve skupině Strateg.cz.
Radek Jonáš (Stormware, vedoucí ekonomického oddělení)

Jaký typ činnosti tvoří největší část Vaší práce? Jaké jsou opakující se činnosti?

Zejména se jedná o analýzy, prognózy a pravidelný reporting pro vedení společnosti, řízení cash flow, jednání s bankami a také o tvorbu metodiky a metodické vedení pracovníků, kteří pracují s účetními doklady. Především jde o účetní, fakturantky a pokladní nejen z naší centrály, ale i z našich poboček. S tím rovněž souvisí řešení nestandardních účetních případů a komunikace s daňovým poradcem i auditory.
Standardně se opakují činnosti jako uzávěrkové práce, zpracování statistických výkazů nebo příprava daňových přiznání.
Protože se naše společnost zabývá vývojem vlastního softwaru, rovněž poskytuji konzultace pro nové funkce a agendy v našem ekonomickém systému, nyní se spolupodílím na vývoji produktu POHODA Business Intelligence.

Co považujete za svůj největší úspěch v rámci své současné pozice?

Za svůj úspěch považuji zejména zefektivnění činností v rámci našeho ekonomického oddělení a zvýšení zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. Velké množství činností se mi podařilo automatizovat a místo ručních kontrol nyní využíváme počítačové kontrolní sestavy a speciální funkce. Nyní zvládáme větší objem práce s menším počtem lidí a za kratší dobu než dříve.

S kým nejčastěji v rámci své práce komunikujete?

Samozřejmě, že nejvíce komunikuji se svými přímými podřízenými. Jsem rád, že mohu vést tak dobrý kolektiv, na který se mohu spolehnout. Dále komunikuji s jednateli společnosti, kteří využívají námi připravené výstupy, a také s ostatními vedoucími pracovníky.

Co je pro výkon Vaší pozice podle Vás nejdůležitější?

Nezbytným předpokladem jsou odborné znalosti, ale za velmi důležitou považuji i komunikaci a vzájemnou informovanost.

Jaké máte pracovní priority na nejbližší období, co byste chtěli zlepšit?

Protože ekonomické oddělení je servisní útvar, mám pro svou práci stejné heslo, jako měl Jan Lucemburský a to „sloužím“. Mým cílem je, abychom poskytovali co nejlepší služby všem, kteří je potřebují využívat.
Naší prioritou pro následující období je zvládnout s co nejmenšími obtížemi přechod na novou účetní a daňovou legislativu a s tím související přechod na nové verze našich systémů.

Další zprávy z této kategorie

  • Romana Gondeková, MBA (Druchema, CFO)Vystudovala ESMA – CZMI Praha, obor podnikový management. Od r. 1992 působila v účetním a daňovém poradenství, poté jako hlavní ekonom ve firmě Kobit,...
  • Josef Nečesal (Finance and Administration Director, Algeco)Vystudoval ČVUT v Praze, absolvoval MBA studies na Nothingham Trend University. Působil jako CFO v DHL, v roce 2003 se stal členem představenstva a CF...
  • Ing. Jan Bolek, DEK, a.s.Vystudoval VŠE v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Při pobytu na dánské Copenhagen Business School studoval manažerské účetnictví. Od roku...
  • Pavel Babiš, Huisman Konstrukce, s.r.o.Vystudoval VŠB-TU Ostrava, ekonomickou fakultu, obor podniková ekonomika a management. V současné době rozšiřuje své znalosti v postgraduálním program...
  • Ing. Juraj Bóna, Slovak Telecom, a.s.Vystudoval Ekonomickou fakultu univerzity v Bratislavě, obor Informační technologie. Od r. 1998 působil v Ernst & Young na pozici manager/supervisor. ...