rozhovor

Dnes odpovídá...
Tomáš Kulich

Tomáš Kulich je členem již od samotného založení Asociace CAFIN. Absolvoval mnohé odborné semináře a konference Controller Institutu, kterých se účastnil nejen jako posluchač, ale také jako lektor. Od dubna 2009 působí ve společnosti Foxconn Slovakia, kde v současné době zastává pozici Vedoucí controllingu. Jsem ráda, že se mi podařilo  mu položit sadu otázek, kterými přibližujeme kariérní cestu našich členů čtenářům CAFINews.

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím controllingu?

Podľa môjho názoru, základným predpokladom dobrého vedúceho, nie len útvaru controllingu, je vytvorenie dobre fungujúceho tímu, ktorý sa navzájom podporuje a tak dosahuje plnenie každodenných úloh a požadovaných cieľov. Avšak okrem fungovania dovnútra oddelenia, ťažisko konania vedúceho controllingu spočíva v komunikácii a usmerňovaní hospodárnosti ostatných oddelení vzhľadom na dosiahnutie firemných cieľov. Kľúčovým je plnenie funkcie biznis partnera pre top

 

 __________________________________________________________________

„So skúseností viem, že práve tie najväčšie projekty a úspechy vo firme nie sú výsledkom jedného človeka.“

__________________________________________________________________

 

manažment, čo nevyhnutne odráža potrebu poznania vnútorných procesov vo firme a pros-tredia v ktorom firma podniká, alebo by chcela podnikať.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

V čase keď som ako absolvent nastupoval do práce, pojem „controlling“ bol na Slovensku ešte veľmi málo známy. Keď som sa uchádzal o zamestnanie, myslel som si že moja pracovná pozícia bude súvisieť s kontrolou kvality, alebo procesov. Preto, väčšinu z mojej profesie som sa naučil práve počas práce a viacerých školeniach ktoré organizoval Controller Institut. Mal som šťastie že som nastúpil do modernej zahraničnej korporácie, ktorá mala túto oblasť prepracovanú, naďalej ju zlepšovala a investovala aj do rozvoja svojich zamestnancov.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Mám za to, že život a práca väčšiny ľudí, nie je o nejakých najväčších úspechoch, činoch alebo rekordoch, ale je to mozaika mnohých malých každodenných činností a drobných úspechov. So skúseností viem, že práve tie najväčšie projekty a úspechy vo firme nie sú výsledkom jedného človeka, ale práce a úsilia celého tímu, kde každý prispeje svojou činnosťou. Nie som hrdý, ale som vďačný a rád, že môžem pracovať v oblasti ktorá ma baví, s ľuďmi s ktorými si rozumiem a že stále môžem rásť po odbornej aj osobnej stránke, a že mi moja práca ponecháva aj kapacitu na venovanie sa rodine a iným činnostiam.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Najviac ma oslovujú ľudia, ktorí napriek úspechom, schopnostiam a postaveniu vo svojej profesii dokážu oceniť prínos každého človeka bez ohľadu na postavenie a pracovné zaradenie a dokážu mu prejaviť rešpekt, úctu a pomôcť. Som rád, že aj v našej firme sa nájdu takíto ľudia. Z oblasti controllingu som mal možnosť spoznať mnohé osobnosti najmä vďaka akciám pripravovanými Controler Institutom, z ktorých mi utkveli v pamäti najmä prednášky pána Jana Žižky a Petra Papánka. V osobnom živote, v mojom detstve to boli moji rodičia, ktorí mi boli prvým vzorom a teraz je to moja manželka ktorú si vážim pre jej rozvahu, múdrosť, vieru v Boha, starostlivosť a lásku ktorú dáva mne, našim štyrom deťom a ľuďom okolo seba.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Je pre mňa prirodzené oddeliť pracovný a rodinný život. Jednou z deformácií môže byť to, že najčastejšie využívaným programom bez ohľadu na účel využitia je Excel. Nedávno sa náš rodinný priateľ, dizajnér, divil, ako som v Exceli naplánoval našu novú obývačku.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Po vyštudovaní Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici so zameraním na Ekonomiku a riadenie podniku som nastúpil ako junior controller do spoločnosti Sony v Trnave. Po zhruba troch rokoch praxe som chcel skúsiť niečo nové a prešiel som do spoločnosti Slovak Telekom. Zistil som aký je to veľký rozdiel robiť controlling v oblasti výroby a controlling v oblasti marketingu a telekomunikačných služieb. Zhruba po roku z mojej pôvodnej firmy odišli v krátkom čase dvaja controlleri, a tak som bol oslovený či sa nechcem vrátiť. Rád som ponuku prijal, keďže práca controllera vo výrobnej spoločnosti mi bola blízka najmä pre svoju rôznorodosť, a aj preto, že môžem mať priamy kontakt s tým o čom reportujem. Postupne som pracoval na pozíciách senior controller, group leader, asistent manažér a momentálne zastávam pozíciu manažéra oddelenia controllingu. Vačšinu mojej praxe som teda strávil v jednej firme, ktorá však neustále menila svoju tvár a preto to nebolo nikdy monotónne. Z najväčších zmien to boli hlavne prechod z CRT na LCD technológiu a následná reštrukturalizácia, expanzia a presťahovanie fabriky z Trnavy do Nitry, predaj našej fabriky taiwanskej firme Hon-Hai (Foxconn) a s tým súvisiace významné zmeny v oblasti finančného reportingu a controllingu, prechod z informačného systému Oracle na SAP, automatizácia a aktuálna transformácia fabriky na „Smart Factory“ a mnohé iné projekty a zmeny.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN?

Členstvo na jeden rok sme získali zadarmo ako bonus v rámci organizovania školenia Business Game pre náš manažment. Oceňujem, že existuje spoločnosť ako Controller Institute, ktorá systematicky zhromažďuje informácie, šíri osvetu o controllingu a organizuje školenia v tejto oblasti, čím prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti českých aj slovenských firiem. Poznatky ktoré získam na školeniach, alebo v časopise CAFINews sú pre mňa často impulzom a inšpiráciou k novým nápadom ktoré sa snažím preniesť aj do praxe v našej firme.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Zvyknem sa zúčastniť tématických školení, podľa toho čo vo firme aktuálne riešime, ale najzaujímavejšou akciou pre mňa je Controllingové fórum, ktoré tradične poskytuje široké spektrum kvalitných informácií, firiem a prednášajúcich, s tým že sa dá v rámci fóra variabilne zúčastniť rôznych seminárov, podľa zamerania na obsah. Tiež si spomínam na príjemné chvíle počas jesenného controllingového sletu v Hustopeče u Brna kde sme mali možnosť vyskúšať si šoférovanie veľkých moderných traktorov.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Rád by som nevynechal nasledujúce Controllingové fórum. Z noviniek ma zaujali seminare „BI a pokročilá analýza dat“ a soft skills seminár „Konec prokrastinace“.

 

 

Ing. Tomáš Kulich

vystudoval Univerzitu Mateja Bela, Fakultu ekonomickou se specializací na management a marketing, kde se mj. intenzivně věnoval problematice vývoje produktů s pomocí metody QFD. Od r. 2001 působil v SONY SLOVAKIA na pozici finančního controllera se zodpovědností za finanční plánování a controlling, tvorbu rozpočtů, kalkulace, reporting a prezentování výsledků společnosti. Nyní, ve Foxconn Slovakia, je zodpovědný za implementaci mo-dulu SAP-CO a transformaci všech controllingových procesů podle požadavků nové mateřské společnosti.

Další zprávy z této kategorie