rozhovor

Dnes odpovídá...
Tomáš Hnilička

Tomáš se připojil k České asociaci pro finanční řízení nedlouho po květnovém Controllingovém fóru. Co CFO ve společnosti Geewa považuje za klíčové milníky v jeho kariéře, jak zvládá oddělit soukromý a pracovní život, nebo na jaké akce Controller Institutu nebo CAFINu se chystá, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

 

Znamená to pro mě být součástí dobrého týmu. S ním máte spolehlivá čísla, která pramení z odladěných procesů a která slouží ke správným rozhodnutím o alokaci zdrojů a způsobu jejich financování. Proto si svého týmu tak vážím.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Nejvíc jsem se toho naučil v krizových situacích, kdy jsme ve startupech operovali v červených číslech a nebylo vůbec jisté, jestli jako firma přežijeme. Víte o každé výsledkové koruně a její splatnosti a ptáte se: „Podaří se nám vybrat zatáčku podle modelu?“ Uvědomíte si, že nepracujete s čísly, ale s velmi konkrétními lidmi a partnery.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Mám asi zvláštní měřítka pro úspěch, ale jako velmi důležitý milník na své cestě paradoxně hodnotím jeden nedotažený projekt. Sestavil jsem si byznys-plán na projekt sdílení aut a hle- dal pro jeho spuštění vhodné partnery. Bylo patrné, že projekt není ekonomicky návratný v malé flotile. Musí za ním stát automobilka, leasingová společnost nebo půjčovna aut a projekt se neobejde bez pokročilých technologií a podpory magistrátu a městských částí. Zhruba po roce intenzivních příprav projekt skončil na parkovacích zónách. I tak ale nelituji

ani minuty věnované projektu. Našel jsem díky němu projekt Liftago s podobnou náplní a stal jsem se spoluzakladatelem. Můj vztah k ven- ture kapitálu a technologickým startupům tím byl definitivně potvrzen.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně- jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nemám vzory, protože nechci být jako někdo jiný. Mnoho lidí mě ale velmi inspiruje. Zhruba jednou do měsíce se koná v HUBu Praha akce zvaná Mashup, své projekty tam prezentují vel- mi inspirativní lidé. Podobných akcí s energií, jež mě nabíjí, se koná nespočet, stíhám z nich

 _________________________________________________________________________________

„Nejvíc jsem se toho naučil v krizových situacích,

kdy jsme ve startupech operovali v červených číslech

a nebylo vůbec jisté, jestli jako firma přežijeme.“

 _______________________________________________________________________________

 

ale jen zlomek. Z osobností si vážím třeba Jaroslava Duška, vždycky mě rozesměje. Díky němu jsem začal chodit na improvizaci. V našem oboru mě velmi oslovil projekt Michala Rozehnala Reporting.cz. Čekám na vhodný moment pro implementaci tohoto řešení k nám do Geewy.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Obložení koupelny jsem si navrhnul v excelu. Ale jinak jsem normální. Život je komplexní úloha a to nejdůležitější v něm jsou naše vztahy a prospěšnost ostatním. Bez toho by náš život nebyl moc naplněný a smrtelné posteli bychom asi chtěli pár věcí dělat jinak. Práce mě velmi naplňuje, ale do osobního života jí zasahovat nenechám. Skvělou prevencí práce v osobním životě jsou děti. Zkoušeli jste mailovat, když vám skáčou po břiše? Nejde to a to je dobře.

 

Jedním z předmětů zájmu CAFINu je sledová- ní kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Moje cesta byla klikatá, ale měla vždy společného jmenovatele: finance a IT. Po školách (ekonomie a sociologie) jsem začal jako auditor a pak jsem byl v rámci stejné poradenské firmy (KPMG) transakčním poradcem. Na nějakou dobu si mě pak získaly implementace informačních ekonomických systémů (ERP Deltek Maconomy). Ekonomické poradenství na volné noze nakonec vyústilo v mou roli spoluzakladatele a finančního ředitele projektů Liftago a Geewa.

_________________________________________________________________________________

„Líbí se mi, že finanční a controllingová profese mají svůj cech.

Chtěl bych se od komunity učit a naopak do ní přispívat.“

 ____________________________________________________________________________________

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Líbí se mi, že finanční a controllingová profese mají svůj cech. Chtěl bych se od komunity učit a naopak do ní přispívat.

 

Na které akce CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Velmi rád vzpomínám na Controllingové fórum 2016. Sedly mi prezentace i doprovod- ný program a navázal jsem tam řadu cenných kontaktů.

 

Kterých plánovaných akcí CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Nenechám si ujít květnové Controllingové fórum a červnové CAFIN days. Mám i pár vybraných školení v Controller Institutu.

 

Ing. Mgr. Tomáš Hnilička, ACCA

_______________________________

Vystudoval obor Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a obor Sociologie na Fakultě sociálních věd University Karlovy. Po studiu pracoval pět let pro poradenskou společnost KPMG, kde působil napřed v auditu a později v transakčním poradenství. Finanční a investiční poradenství pak vykonával dva roky na volné noze. Jeho zájem o technologické startupy jej v roce 2012 přivedl do role spoluzakladatele a CFO společnosti Liftago a později v roce 2015 do role CFO společnosti Geewa, kde působí doposud.

Další zprávy z této kategorie