rozhovor

Dnes odpovídá...
Tomáš Činčala

Tomáš Činčala je vedoucím controllingu a pravou rukou jednatele společnosti EWM HIGHTEC WELDING s. r. o. a je naším členem teprve krátce. Jak sám říká – teprve se rozhlíží. Co ho na CAFIN překvapilo? A jak nahlíží na éru Průmyslu 4.0? Přečtěte si náš rozhovor.

Co podle Vás znamená být dobrým vedoucím controllingu?

Nastavovat a automatizovat kontrolně- -analytické mechanismy založené na datech a faktech. Být partnerem managementu, předkládat stanoviska k různým problematikám, definovat možné varianty dalšího postupu spolu s příležitostmi a riziky.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?


Při studiu člověk dostane teoretický základ, rámcově si zformuje způsob přemýšlení a náhled na problematiku, mnohdy se však naučí přemýšlet zbytečně složitě. Profesní život mne neustále vrací zpět k mottu „v jednoduchosti je síla“.

 ________________________________________________________________________________

„Nedělím úspěchy na velké a malé, učím se být hrdý na každou jednotlivou věc, která se podaří. Ale ano, jedna věc asi trochu vyčnívá – velký úspěch je, že jsem se ještě nezbláznil!“

________________________________________________________________________________

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Nedělím úspěchy na velké a malé, učím se být hrdý na každou jednotlivou věc, která se podaří. Ale ano, jedna věc asi trochu vyčnívá  velký úspěch je, že jsem se ještě nezbláznil!

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Mým vzorem jsou všichni ti, kteří nežijí jen pro sebe, ale umí dát kousek ze sebe lidem okolo.

 ______________________________________________________________________________

„Zaujal mne cyklus Diplomovaný controller, ale také další odborné semináře. Slibuji si od nich zejména hlubokou provázanost s praxí.“

______________________________________________________________________________

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

A u koho v naší profesi se neprojevuje… Způsob organizace rodinných financí, analýzy, FIFO, rychlost obrátky, minimální skladové zásoby atd. Rodinu s tím snad moc neprudím. Vždy jsem vnitřně nadšený, když se povede něco implementovat, aniž by manželka prohodila, že jsem „hrozně nenápadný a otravný“!

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Jsem stále na začátku.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

 Příjemně mě překvapilo, že existuje organizace sdružující lidi s tímto profesním zaměřením. Rád potkávám nové lidi, zajímají mne jejich názory a náhledy jak na odbornou problematiku, tak na život. Moc se na společné setkávání těším.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Jsem členem teprve pár týdnů. Teprve se rozhlížím.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Zaujal mne cyklus Diplomovaný controller, ale také další odborné semináře. Slibuji si od nich 
zejména hlubokou provázanost s praxí.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Příliš časté změny takřka ve všech oblastech a na druhé straně přemíru rigidní regulace a byrokracie. Uniká mi koncepce, kam máme vlastně namířeno a jak se tam chceme dostat. Nebo to možná není dostatečně komunikováno…

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Velmi pozitivně, jsem přítelem automatizace procesů. Pro mne toto navíc souvisí s koncepčností zmíněnou v předchozím bodu. Nejen podniky a podnikatelé se musí připravovat na P4.0, ale také státní správa. U nás ve firmě se na tom tvrdě pracuje.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Hra na klavír, florbal, příjemné posezení u kávy s rodinou, u stolních her s kamarády…

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?

Snažím se o aplikaci KISS principu – Keep It Simple Stupid. Volně přeloženo: v jednoduchosti je krása.

______________________________________________________

Velmi pozitivně, jsem přítelem automatizace procesů. Pro mne toto navíc souvisí s koncepčností zmíněnou v předchozím bodu. Nejen podniky a podnikatelé se musí připravovat na P4.0, ale také státní správa. U nás ve firmě se na tom tvrdě pracuje.“

______________________________________________________

 

Ing. Tomáš Činčala

________________________________________________________________________________

 Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, obor Podniková ekonomika. Po střední škole začínal jako referent kvality v automobilovém průmyslu, od roku 2009 však již působil jako jednatel společnosti LUKRA – Holding, s. r. o. vyrábějící konektorovou techniku a kabelové svazky. Nyní zastává pozici vedoucího controllingu a je pravou rukou jednatele společnosti EWM HIGHTEC WELDING s. r. o. vyrábějící svařovací techniku.

Další zprávy z této kategorie