rozhovor

Dnes odpovídá...
Terezie Molková

Třetici finalistů soutěže FINdiplomka roku 2019, které postupně představujeme doplňuji Terezie Molková. Terezie sepsala svoji diplomovou práci "pod střechou" Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. O čem pojednává a co jí práce přinesla, se dočtete v následujícícm rozhovoru.

Co Vás přesvědčilo k tomu, přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka 2019?

O soutěži jsem se dozvěděla díky informaci od profesorky Pavelkové, která je ředitelkou Ústavu financí a účetnictví. Říkala jsem si, že by nebylo špatné reprezentovat Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Navíc podmínky pro účast v soutěži nebyly nijak složité, a jak se říká, kdo nic nezkusí, nic nezíská. Člověk se přece učí celý život a myslím si, že akce i články, které asociace připravuje, jsou určitým přínosem a obohacením.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?

Nejprve jsem se přihlásila do projektu Nadaní studenti, který byl vyučován v rámci jednoho akademického roku a jeho náplní bylo mimo jiné vykonat praxi ve vybrané firmě a dále zpracovat projekt, který tato firma zadá. Téma jsem konzultovala s vedením firmy a dále s akademickými pracovníky Univerzity Tomáše Bati. Důvodem bylo, aby se představa firmy dala propojit se studiem a aby mohla být práce uznaná jako diplomová.

Můžete prosím našim čtenářům svou diplomovou práci krátce představit?

Podstatou diplomové práce na téma optimalizace přepravních nákladů zahraničních zásilek ve vybrané společnosti bylo vytvořit vhodný optimalizační model, který pomůže jednak ke snížení přepravních nákladů ve společnosti a jednak usnadní práci zaměstnancům skladu, aby nemuseli před každou expedicí procházet jednotlivé ceníky. Jako vhodný nástroj k vytvoření modelu sloužil MS Excel. Tento model bylo nutné vytvořit pro čtyři státy – Německo, Francii, Rakousko a Itálii. Nejprve bylo nutné vytvořit schémata, která zahrnovala jednotlivé omezující podmínky. Mezi tyto podmínky patří možnost platby, PSČ v konkrétní oblasti, délka jednotlivých balíků, četnost reklamací a tím nejdůležitějším kritériem je hmotnost skutečná versus hmotnost přepočítaná (strana a * strana b * strana c * objemový koeficient). Protože se jedná o zboží na míru a každý balík má jiné rozměry, není vždy jednoduché vyšší hmotnost správně určit. Cílem společnosti bylo, aby ušetřila cca 240 000 Kč za rok a na základě příkladu a zpětné kontroly bylo zjištěno, že požadavku lze vyhovět.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými překážkami?

Největší překážkou asi bylo, jak vůbec začít, aby se představa dala zrealizovat. Bylo nutné zjistit všechny podmínky, které nějakým způsobem ovlivní rozhodování, ale také to, jak pracovat s využitými funkcemi v programu MS Excel. Nakonec bylo potřeba přizpůsobit model konkrétním situacím v praxi, a zohlednit tedy ty podmínky, které se při tvorbě nejevily jako prioritní. 

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?

Největším přínosem asi bylo prohloubení znalostí v programu MS Excel, převážně tedy práce s funkcemi a následnou tvorbou vzorců tak, aby po zadání podmínek byl zobrazen konečný výsledek, tedy konkrétní nejvhodnější přepravní společnost. Mezi využité funkce lze zařadit funkci A, NEBO, KDYŽ apod.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala certifikát osobního členství CAFIN. Kterých budoucích akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Členství bych určitě chtěla využít, ale konkrétní akce ještě nemám naplánované. Nejsem zrovna plánovací typ, takže se asi budu rozhodovat podle situace, která nastane.

Jste už zapojena v pracovním procesu nebo se teprve rozhlížíte na pracovním trhu? Co pro Vás bylo rozhodujícím parametrem ve výběru a kam byste ráda směřovala svoji pracovní kariéru?

Nyní jsem zapojena v pracovním procesu na pozici účetní. Účetnictví jsem se chtěla věnovat již od střední školy, a to byl taky důvod, proč jsem obor studovala i na vysoké škole.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Terezie Molková

Terezie je absolventkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky, kde vystudovala obor finance se specializací na finanční kontrolu. Byla součástí projektu Nadaní studenti, který organizuje Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a který je určen pro aktivní studenty bakalářských i navazujících magisterských studijních programů. Nyní pracuje jako účetní a k jejím zálibám patří čtení knih a luštění křížovek.

Další zprávy z této kategorie