rozhovor

Dnes odpovídá...
Romana Pokorná

Tentokrát zde máme rozhovor s Romanou Pokornou, v současné době finanční manažerkou v Societe Generale. Romana Pokorná má svou silnou stránku v analytickém myšlení, jež plně využívá ve své profesi. Během níž ukázala, že se nebojí zavádět inovace a obhájit si je. Stála také u zrodu jedné z největších leasingových společností u nás, ale zároveň poznala pověstné „vyhoření“ a nezbytnou potřebu změny. Řeč bude dále o zálibě v cestování, zavítáme až do Malajsie nebo do Kanady.

Zaujalo mě, že jste téměř celou dosavadní kariéru strávila ve finančních institucích, zejména v leasingových společnostech. Máte zkušenosti z Raiffeisenbank i Société Générale. Vidíte nějaký rozdíl mezi prací pro německé a pro francouzské vedení?

To, že jsem svou dosavadní kariéru strávila převážně v leasingových společnostech, bylo zpočátku hlavně dílem náhody, kdy jsem po dokončení studií na VŠE začala pracovat v leasingové společnosti České spořitelny (tehdejším Corfinu, a. s.). Když pár tehdejších kolegů zakládalo ČSOB Leasing, a. s. a vybrali si také mne mezi sebe, byla jsem nadšená a zpětně to vnímám jako největší školu. Budovali jsme od píky dnes největší leasingovou společnost na trhu a zkušenosti z této doby využívám dodnes. Jinak mezi rakouským a francouzským vedením zásadní rozdíl nevidím, každý z vlastníků usiluje o co nejlepší zhodnocení svého vloženého kapitálu. Jediný a poměrně zásadní problém je v tom, že ačkoliv je korporátním jazykem angličtina, s francouzskými kolegy je mnohem náročnější se anglicky domluvit než s rakouskými (jejich francouzský přízvuk je opravdu velmi silný).

 

Která z finančních institucí Vám byla z hlediska své firemní kultury nejpříjemnější?

Příjemnější a bližší mi byla určitě kultura rakouská. Přece jen je znát nějaká historicky daná podobnost. Tato se pak odráží i v řešení běžných problémů ve firmě a i v komunikaci.

 

______________________________________________________________________________________

"Budovali jsme od píky dnes největší

leasingovou společnost na trhu a zkušenosti

z této doby využívám dodnes."

______________________________________________________________________________________

 

V roce 2012 jste udělala změnu. Stala jste se finanční ředitelkou TOP HOTELS GROUP, a. s. Co Vás vedlo ke změně oboru?

V korporátní sféře a navíc v jednom odvětví jsem do té doby pracovala téměř 17 let a bohužel jsem zažila v plné míře syndrom vyhoření. Cítila jsem, že už se nemám co více naučit a byla jsem frustrovaná. Rozhodovala jsem se mezi vlastním podnikáním, či radikální změnou oboru. Vzhledem k tomu, že k podnikání jsem měla menší odvahu, byla volba jasná. Vždy mne lákal cestovní ruch a přibližně v té době jsem objevila inzerát Top Hotelu – největšího kongresového hotelu ve střední Evropě.

 

______________________________________________________________________________________

"Zásadní věci, které jsem se musela teprve naučit,

bylo řízení nákladů a výnosů 5 restaurací."

______________________________________________________________________________________

 

Odehrávala se v něm spousta konferencí veřejného i soukromého sektoru a spousta společenských událostí – Miss České republiky, Zlatá koruna, Czech top 100 atd. Top Hotel je také vyhlášený svým cateringem (např. pravidelně dodává catering na Pražský hrad). Byla to opravdu velká výzva a jsem velmi ráda, že jsem ji přijala.

 

Jak se liší řízení financí v leasingových společnostech a v hotelu?

Liší a neliší. Já říkám, že vše jsou jen čísla, a ta jsou všude stejná – budgetování, controlling nákladů, analýzy, kalkulace atd. Zásadní rozdíl byl ve vlastnické struktuře – Top Hotels Group, který zahrnoval 3 hotely, má jednoho– českého vlastníka. Odpadlo tedy plánování a řízení firmy dle mezinárodních účetních standardů, které jsem byla zvyklá používat v korporátní sféře. V mnoha ohledech bylo i právě díky vlastnické struktuře jakékoliv strategické rozhodování mnohem jednodušší. Také přímá denní komunikace s vlastníkem hotelu byla velkou výhodou ve všech oblastech rozhodování. V leasingu jsem zažila vždy dva vlastníky, kteří měli občas naprosto protichůdné požadavky.

 

__________________________________________________________________________________

:Pro mne samotnou bylo úžasné sledovat,

jaké informace je možné díky nákladovému controllingu získat

a jak lze odhalit slabá i silná místa v řízení firmy."

___________________________________________________________________________________

 

Jako první věc po nástupu mne čekalo vytvoření budgetu na následující rok pro dva hotely. Díky své předchozí zkušenosti s budgetováním a díky skvělé hlavní účetní, která měla hotel v malíčku, jsem tento úkol zvládla celkem snadno. Zásadní věci, které jsem se musela teprve naučit, bylo řízení nákladů a výnosů 5 restaurací, které se v hotelu nachází – to znamená proniknout do tajů nákupních cen surovin, jednotkové kalkulace jídel, služeb atd. Musela jsem si udělat přehled o celkovém chodu hotelu, o tom, jak funguje recepce, wellness, jak vybírat dodavatele pro hotel (potraviny, nápoje, čistírna, dodavatelé energií, telekomunikační služby atd.). Mohla jsem také využít své znalosti z oblasti řízení měnového rizika, neboť má velký objem pohledávek právě v cizí měně.

 

Můžete nám sdělit, na jakém nejzajímavějším projektu, jste pracovala? Na jaký nejvíce vzpomínáte?

Vyzdvihla bych dva hlavní projekty – prvním bylo zavedení portfoliového (makro) hedgingu prostřednictvím finančních derivátů v jedné leasingové společnosti. Tento postup byl tenkrát v celé skupině ojedinělý a vzbuzoval nedůvěru a stálý dohled vlastníků. Stálo to mnoho úsilí ať už v oblasti vypracování strategie, komunikace s auditory, daňovými poradci, nebo vyvinutí softwaru a podpůrných systémů a ve finále spoustu vysvětlování a obhajování. Velmi mne těší, že v dané společnosti tento systém stále funguje a je plně využíván (již téměř 15 let).

 

__________________________________________________________________________

"Jsem velký perfekcionista

a chtěla jsem být dokonalá v práci i v rodině."

___________________________________________________________________________

 

Druhý projekt, který ve mně zanechal, vzpomínky bylo zavedení nákladového controllingu v téže společnosti. Protože jsem analytický typ a vnímám, že controllingové informace jsou velmi významným nástrojem, který pomáhá managementu řídit správně firmu, byla to pro mne velká výzva. Musím přiznat, že i pro mne samotnou bylo úžasné sledovat, jaké informace je možné díky nákladovému controllingu získat a jak lze odhalit slabá i silná místa v řízení firmy.

 

Teď trochu osobnější otázka: jak se Vám jako ženě ve vedoucí pozici dařilo a daří vybalancovat pracovní a rodinný život?

Upřímně řečeno, v této oblasti jsem mnohokrát zrovna moc neobstála. Nejhorší bylo období, kdy se mi narodilo druhé dítě, a já jsem se vracela po dvou letech rodičovské dovolené do práce. Jsem velký perfekcionista a chtěla jsem být dokonalá v práci i v rodině. Na koníčky a čas pro sebe už žádný prostor nezbyl. Až časem a zkušenostmi jsem pochopila, že je třeba si urovnat priority a zorganizovat si život jinak. Naštěstí se vše časem obrousilo (hlavně mé nároky na sebe sama) a udržování zdravé rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem je i díky mému současnému skvělému zaměstnavateli mnohem jednodušší než dříve.

 

Ráda cestujete. Je nějaké oblíbené místo, kam se vracíte?

Cestování je opravdu moje velká záliba a mrzí mne, že na něj není tolik času. Navštívila jsem spoustu míst, kde bylo nádherně, a je spousta míst, která bych chtěla navštívit (Kanada, Malajsie, Francouzská Polynésie…), ale největší dluh mám v Evropě. Až se za to stydím, ale ještě jsem nebyla v Paříži (služební cesta se nepočítá), v Římě, v Barceloně, v Berlíně. Velmi ráda se vracím do Rakouska (ač miluji moře, oblíbila jsem si hory v létě).

________________________

Ing. Romana Pokorná

Pohybuje se po většinu profesní dráhy v oblasti finančního řízení. Začínala jako specialistka odboru plánování a analýzy u Corfin, a. s., stála u zrodu ČSOB Leasing, a. s., dále působila v Raiffeisen Leasing, s. r. o. a v EC Financial Services, a. s. Zvláštní zastávkou byla pozice finanční ředitelky v TOP HOTELS GROUP a. s. Nyní působí jako Treasury Manager u Societe Generale Equipment Finance.

Další zprávy z této kategorie