rozhovor

Dnes odpovídá...
Roman Smetana

Výhody firemního členství v CAFIN si vybrala firma Viscofan CZ, která je na českém trhu již přes 20 let a je největším výrobcem umělých střívek určených zejména pro masný průmysl. V rozhovoru, který nám poskytl Finanční a IT manager společnosti Roman Smetana, se dočtete o jeho klikaté cestě k financím, co považuje za úspěchy jeho týmu nebo jak se mu líbila konference IT pro FINANCE.

Co podle Vás znamená být dobrým Finančním manažerem?

Tím prvním faktorem úspěšnosti jakékoliv vedoucí pozice, nejen té ve financích, je umění poskládat funkční tým sestávající z lidí, kteří se v různých kompetencích vzájemně doplňují. Druhým faktorem úspěchu v manažerské pozici je oboustranná důvěra. Třetím faktorem je schopnost motivovat své kolegy, vytvářet jim smysluplné pracovní prostředí a pocit sounáležitosti. Pozice finančního ředitele je potom partnerem kolegů z top managementu a v našem případě i maticově kolegům v korporaci.

 ____________________________________________________________________________________

„Rád si přečtu čas od času něco od ekonoma Tomáše Sedláčka,

Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory,

ale stejnou měrou si vážím i názorů své ženy.“

____________________________________________________________________________________

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Já jsem měl tu možnost, že jsem nejprve prostředí svého zaměstnavatele poznával z pozice nefinančníka, později jsem dostal příležitost po několika letech studia ekonomiky podniku řídit oblast HR, nákup a právě Finance. Takže jsem mohl teorii ze studia s důrazem na praktickou orientaci plně propojit s denní firemní praxí.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Nerad bych vyzdvihoval jeden nebo dva úspěchy na úkor jiných i drobnějších úspěchů v souvislosti s působením našeho úseku.

Spíše jsem hrdý na to, že se svými znalostmi a přístupem dokážeme prosazovat i v korporaci a čas od času se z námi vyvinutých nástrojů, postupů nebo řešení stane třeba i benchmark nebo best practice pro korporaci a její dceřiné společnosti.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) ně- jaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Těch zajímavých osobností je spousta, neumím odpovědět ve formě jednoho jména. Za svůj život jsem se potkal se spoustou zajímavých lidí, kteří mi byli vzorem, a proto jsem se snažil především naslouchat. V mém prvním zaměstnání jsem měl ve funkci nadřízené ženu a ta ovlivnila výrazně pozitivně mou ješitnost a můj pohled na lidi v pracovním prostředí.

A pokud bych měl jmenovat, rád si přečtu čas od času něco od ekonoma Tomáše Sedláčka, Markéty Šichtařové a Vladimíra Pikory, ale stejnou měrou si vážím i názorů své ženy.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Spíše ne, jsem člověk, který se snaží v soukromém životě relaxovat prostřednictvím různých volnočasových zálib a vést k nim i své děti. Ten vliv nacházím snad jen v tom, že v soukromém životě nevyužívám žádného finančního poradce a k tzv. finanční gramotnosti vedu i své malé děti.

_____________________________________________________________________________________

„Za klíčové považuji například to, že když se všichni mí vrstevníci chtěli stát ekonomy, já jsem se rozhodl po maturitě pro cestu informačních technologií.“

_____________________________________________________________________________________

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Klíčových okamžiků bylo více, ať už v profesi nebo v soukromém životě. Za klíčové považuji například to, že když se všichni mí vrstevníci chtěli stát ekonomy, já jsem se rozhodl po maturitě pro cestu informačních technologií. Byť jsem byl přijat i na ekonomickou fakultu. Zdokonalil jsem se tak více v algoritmickém a systémovém myšlení. Později jsem se rozhodl odejít bez jistoty zaměstnání a vyrazil jsem za prací a anglickým jazykem na Nový Zéland a nakonec jsem se už se znalostí prostředí několika korporací rozhodl pro magisterské studium v oblasti ekonomie a managementu v době, kdy se mí vrstevníci ve výrobních společnostech zabývali logistikou. Dnes mám na starosti jak oblast financí, tak IT s přesahem do robotiky a digitalizace výroby (často skloňované Industry 4.0) a vše samozřejmě s nezbytně nutnou komunikací v cizích jazycích.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Je to snaha o poznání novinek a kolegů z oblasti financí a controllingu a moderních nástrojů pro tuto oblast. V neposlední řadě také z důvodu inspirace.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Je to už více let, co jsem zavítal na jedno školení Controller Institutu, kde mne oslovila forma školení od pana Vojtěcha Kostihy, týkala se finanční analýzy a výkazů. Nedávno jsem absolvoval cyklus Certifikovaný finanční manažer a také podzimní konference od CAFINu IT pro FINANCE byla velice inspirativní, jen tak dále.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčast- nil a proč?

V květnu to bude Prezentace podle Stevea Jobse s Vojtěchem Kostihou a poohlížím se i po moderních nástrojích typu Power BI od Microsoftu, na který je v portfoliu Controller institutu také zaměřeno školení.

 

Bc. Roman Smetana MBA, MSc.

_____________________________

Původně vystudoval na Univerzitě J. E. Purkyně v roce 1999 obor informační systémy. Po 10 letech praxe v řídících pozicích v oblasti IT v leasingových společnostech a dvou výrobních firmách přijal před 8 lety nejprve studijní výzvu v magisterském oboru ekonomika a management při Nottingham Trend University a později i pozici manažera pro administrativu (HR, finance, nákup, IT). S postupujícím časem svou specializaci zúžil na finance a IT. Aktuálně působí již devátým rokem ve španělské společnosti VISCOFAN CZ s. r. o. na pozici Finanční a IT manažer a prokurista společnosti.

Další zprávy z této kategorie