rozhovor

Dnes odpovídá...
Petra Iždinská (THERMAL-F)

Řady České asociace pro finanční řízení (CAFIN) se rozšířily o dalšího zajímavého člena - Petru Iždinskou ze společnosti THERMAL-F. Co hodnotí jako svůj největší profesní úspěch, a proč za své vzory považuje německé kolegy, se dozvíte v dnešním článku.

Co podle Vás znamená být dobrým controllerem?

Podle mého to znamená především to, že controller nevidí pouze čísla, ale to, co se za čísly „schovává“. Musí mít cit odhadnout, zdali nehrozí společnosti nějaké „nebezpečí“, nebo umět vycítit možné příležitosti pro zlepšení v oblasti financí. Dále musí velmi dobře umět komunikovat s managementem, aby dokázal poskytnout podklady, které by managementu umožnily učinit strategická rozhodnutí.

Co z toho, co  je důležité pro  výkon  Vaší  profese,  jste se nenaučila při studiu, ale osvojila si to až praxí?

Téměř vše, co je důležité pro výkon mojí profese jsem se naučila až praxí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

Za svůj největší úspěch považuji příležitost, kterou jsem dostala ve firmě O-I. Tou byla možnost pracovat s některými vybranými kolegy na celoevropském projektu vypracování postupů (pro všechny evropské sklárny v holdingu), jak sestavit rozpočet tak, aby výpočet standardních nákladů prostřednictvím metody ABC a v SAPu byl co nejpřesnější. V tomto projektu jsem měla možnost spolupracovat s některými tehdejšími kolegy, kterých si velmi vážím pro jejich odbornost.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Za své největší vzory považuji své bývalé německé kolegy controllery pro jejich profesionalitu, preciznost, systematičnost a hluboké znalosti práce v SAPu.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Snažím se striktně oddělovat soukromý a profesní život, ačkoliv to není leckdy jednoduché. Možná jako profesionální deformaci můžu uvést podvědomou snahu občas něco analyzovat.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Do asociace CAFIN jsem se připojila, abych měla možnost si rozšířit své znalosti v oblasti finančního řízení.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Doposud jsem neměla tu příležitost se nějaké akce zúčastnit.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Ráda bych se zúčastnila školení, týkající se controllingu a reportingu.

 

----------------------------------

Ing. Petra Iždinská

je absolventkou ZČU Plzeň, ekonomické fakulty. Od roku října 2006 do května 2015 pracovala na pozici plant controllera ve společnosti O-I Manufacturing Czech Republic, a. s. Tato společnost se zabývá výrobou obalového skla. Od června 2015 pracuje ve společnosti THERMAL-F, a. s. na pozici finančního controllera.

Další zprávy z této kategorie