rozhovor

Dnes odpovídá...
Petra Hrbková

V posledním inspirativním rozhovoru nám Petra Hrbková prozradí, proč nakonec upustila od kariéry znalce a raději se věnuje controllingu. Petra se do akcí CAFINu zapojuje velmi aktivně, naposledy jsme měli možnost se s ní setkat na finále hodnocení projektu FINDiplomka.

__________________________________________________________________________________

V mém životě se událo hodně milníků, na které bych mohla být hrdá, ale ten čas tak rychle plyne. Všeobecně mě však vždy potěší, když se setkám s člověkem, kterému mé ekonomické rady pomohly vidět danou situaci i z jiného hlediska a ještě lépe, otevře-li mu to nové obzory.“

__________________________________________________________________________________

Co podle Vás znamená být dobrým hlavním ekonomem?

Budete se možná divit, ale nevidět svět jen v číslech. Správný ekonom by měl dokázat vní- mat obor, ve kterém působí, mít intuici a čísla brát jen jako podpůrný nástroj.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila si to až praxí?

Rozhodovat se a hledat kompromisní řešení v momentech, které nikdy člověk v učebnicích nenalezne.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

V mém životě se událo hodně milníků, na které bych mohla být hrdá, ale ten čas tak rychle plyne. Všeobecně mě však vždy potěší, když se setkám s člověkem, kterému mé ekonomické rady pomohly vidět danou situaci i z jiného hlediska a ještě lépe, otevře-li mu to nové obzory.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

V mé profesi mě ovlivnilo pár lidí, shodou okolností ani jeden z nich nebyl ekonom. Ovšem všechny tyto osobnosti mají něco společného, nebály se jít si za svým cílem a vždy mě učily dívat se na problém z širšího úhlu pohledu.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Chtěla bych říci, že ne, ale to by skutečně nebyla pravda. Jsou momenty, kdy vážně řeším situace ekonomicky a ta další stránka pohledu je upozaděna. Většinou mě na to však upozorní ostatní.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

V dobách studií jsem si myslela, že má kariéra půjde směrem ke znalectví – oceňování podniků. Avšak po roce zkušeností jsem se rozhodla jít jiným směrem. Chyběla mi zde návaznost ve smyslu, co se dále událo se společností, když jsem ji ocenila.

Klíčová pro mě byla role, v níž jsem nastoupila do svého současného zaměstnání na pozici odborného asistenta finančního ředitele. Společnost mi ukázala, že čísly vše nevysvětlím a už vůbec neocením. Časem jsem se postupně s dalšími zkušenostmi a zahraničními oblastmi působnosti společnosti vypracovala na pozici hlavního ekonoma a vedoucího, který má na starosti ekonomiku a controlling ve společnosti.

__________________________________________________________________________________

„Ráda vzpomínám na seminář Nákladový controlling – kalkulace a rozpočty. Bylo to totiž v době, kdy jsem sama hledala inspiraci pro změnu kalkulací. Seminářem nás prováděli velmi zkušení školitelé a jednotliví školící otevřeně mluvili o svých starostech, které zrovna řeší ve své profesi.“

__________________________________________________________________________________

 

 Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Hledala jsem asociaci, která sdružuje osoby s obdobnou profesí. Odborníky, kteří hledají nové inspirace ve svém oboru, baví je jejich profese, mají zkušenosti a nemají problém se o ně podělit s ostatními. Má očekávání jsou prostá, setkat se s lidmi, kteří sdílejí podobné profesní zájmy a jsou otevřeni diskuzím.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Ráda vzpomínám na seminář Nákladový controlling – kalkulace a rozpočty. Bylo to totiž v době, kdy jsem sama hledala inspiraci pro změnu kalkulací. Seminářem nás prováděli velmi zkušení školitelé a jednotliví školící otevřeně mluvili o svých starostech, které zrovna řeší ve své profesi.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč? V současnosti se těším na Business Breakfast: Která profese uspěje v digitalizované Evropě?

Jsem zvědavá, jaké šance má profese ekonoma v budoucnosti při srovnání s ostatními.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Digitalizace, nedostatek techniků a velmi turbulentní prostředí v evropské a české legislativě, které do značné míry zatěžuje podniky i z pohledu administrativy.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Přijímám to jako fakt k současnému trendu mít vše ihned na dosah ruky z celého světa. Z krátkodobého hlediska nás tento trend neovlivňuje, ale dovolím si říci, že z dlouhodobého hlediska nás jistě ovlivní.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Relaxaci si nejvíce užívám při józe, četbě zajímavé knihy a turistice.

 

 

Ing. Petra Hrbková

________________________________________________________________________________

 Petra v současnosti vykonává funkci vedoucího pracovníka v oblasti podnikové ekonomie a controllingu ve společnosti Elektroline, která působí i na mezinárodním trhu. V této společnosti působí od roku 2009. Z dlouhodobého hlediska se specializuje nejen na podnikovou ekonomii a controlling, implementaci BI řešení, avšak i zakládání provozoven v zahraničí v oblasti právní, daňové a účetní problematiky.

 

 

Další zprávy z této kategorie