rozhovor

Dnes odpovídá...
Petr Krátký

V létě tohoto roku se k naší Asociaci přidal Petr Krátký, který svou kariérní cestu začal stáží a následným zaměstnáním v PwC. Velkou 4 ale opustil a současně vykonává pozici Finančního ředitele ve společnosti CCI Czech Republic. Co ho ve škole nenaučili a kterou dovednost získal až v praxi? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Petr Krátký

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

V první řadě být dobrým člověkem, což asi zní jako velké klišé. Nelze čekat, že finanční ředitel bude u všech kolegů sbírat plusové body za popularitu, ale i přes roli strážce firemního majetku a tak trochu „policajta“ lze tuto profesi vykonávat s respektem vůči ostatním a naopak.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Jednoznačně práci s lidmi a schopnost pracovat pod stresem. To jsou věci, které vás ve škole nikdy nenaučí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Pracuji ve společnosti působící v podnikatelském prostředí, které momentálně nezažívá ideální časy. O to větší tlak působí na vedoucí pracovníky a požadované výsledky. Můj bývalý kolega mi vždy vštěpoval, že alfou a omegou každé výrobní společnosti je samotná výroba, všechna ostatní oddělení jako prodej, IT nebo finance jsou jen zátěž. Více méně s ním musím souhlasit, ale i přesto si dovolím tvrdit, že bez nezaujatého pohledu nelze věci a procesy efektivně posouvat dál. Největší profesní úspěch na mě snad ještě čeká, v každém případě jako úspěch beru nastavení kontrolního prostředí spojeného s implementací ERP a zavádění procesů s dopadem na controlling, reporting a forecasting, které jsou v mnoha ohledech brány jako benchmark v rámci celé korporace.        

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že největší vzory mám kolem sebe. A v každé oblasti je to někdo jiný ať už kolega z práce nebo spoluhráč na hřišti. Pokud bych měl někoho jmenovat, jsou to rodiče. Až s odstupem času člověk vidí, kolik úsilí a energie do naší výchovy vložili.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

To spíš musí posoudit moje rodina a okolí. Odchodem z kanceláře moje práce nekončí, nicméně neznám moc kolegů, kteří by to měli jinak. Je pravda, že s řadou přátel nejsem už v takovém kontaktu jako dřív. Často si to vyčítám a dávám si předsevzetí, že to napravím. Bohužel realita je jiná.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Jsem „produktem“ PwC, do níž jsem v posledním ročníku na vysoké škole nastoupil na stáž, takže po ukončení studií byla profesní cesta relativně jasná. Neměl jsem důvod něco měnit a nebýt PwC, asi nejsem tam, kde jsem. Této společnosti vděčím za mnohé, ostatně jsem se tam seznámil i se svojí manželkou, takže vlastně pozitiva po všech stránkách. Další velkou zkušeností byla společnost ITW, která mi dala hrozně moc, pokud jde o řízení lidí. Zároveň mi uštědřila několik manažerských lekcí, které s odstupem času kvituji s velkou devízou. 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Dostal jsem tip od kolegy a poměr cena/výkon mi přišel s ohledem na plánované akce asociace a možnost zapojení více lidí z mého týmu adekvátní. Velkou výhodu vidím v networkingu a sdílení zkušeností s kolegy z jiných odvětví.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, jichž jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Zatím jsem neměl tu možnost, což se v brzké době jistě změní.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Vánoční setkání s Janem Műhlfeitem se nabízí samo o sobě, stejně tak bych si nechtěl nechat ujít Treasury Forum v příštím roce.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Jednoznačně přebujelý státní aparát, legislativu a stále ne úplně pružné podnikatelské prostředí. Obdivuji podnikatele, kteří se i v této době vydávají na tenký led a investují de facto celé svoje jmění do rizika jménem podnikání. Nemyslím si, že náš stát jim vychází vstříc, tak jako je tomu v jiných státech západní Evropy. A nejsem přesvědčen o tom, že se situace změní k lepšímu.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0?  Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Myslím, že jsme celkově jako společnost trochu zaspali dobu. Digitalizace, inovace a automatizace výroby je jednoznačně fenoménem dnešního průmyslu a nemyslím si, že naše republika je v tomto ohledu na čele pelotonu. Pokud jde o CCI, naše společnost vyrábí produkty s vysokou přidanou hodnotou práce, kterou nelze ve větší míře robotizací nahradit. Tím ovšem netvrdím, že není prostor a možnost principy čtvrté průmyslové revoluce postupně zavádět. S ohledem na propojenost a globalizaci trhu by to byla svým způsobem sebevražda. Nicméně jsme na úplném začátku.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Celý život jsem dělal výkonnostně sport, takže celkem jasná volba. Sport beru jako přirozenou a nedílnou součást života a neznám lepší způsob kompenzace pracovního vytížení než si při sportu tzv. sáhnout na dno.

 

 

 

Ing. Petr Krátký, MBA

______________________________________________________________________________________

V roce 2006 dokončil studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management. Již během posledního ročníku nastoupil v rámci odborné stáže do poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, ve které působil v oddělení poskytující audit a účetní poradenství pro nadnárodní i české společnosti z oblasti průmyslové výroby. V roce 2010 přijal nabídku na pozici Controllera ve společnosti ITW PRONOVIA působící v automobilovém průmyslu, v níž pracoval do roku 2013. V tomto období mj. získal titul MBA na Brennan School of Business při Dominican University. V září 2013 nastoupil na pozici Finančního ředitele ve společnosti CCI Czech Republic, ve které působí dodnes.  

 

Další zprávy z této kategorie