rozhovor

Dnes odpovídá...
Pavla Rejnková Marklová

Poslední inspirativní rozhovor nám poskytla Pavla Rejnková Marklová, která nejlépe ví, že být jednatelkou společnosti je velká odpovědnost. Jaké to je vést firmu a jakou volí relaxaci nám o sobě prozradí v následujícím rozhovoru.

Pavla Rejnková Marklová

Co podle Vás znamená být dobrým jednatelem společnosti?


Myslím, že se dnes jedná především o velkou odpovědnost. A pokud jste zároveň i ten, kdo tu společnost řídí, tak tím spíš. V malých firmách se jedná ve většině případů o tytéž osoby, které jsou vlastníky firem, nesou na trh svou kůži, propůjčili tomu své jméno…

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?


Myslím, že většinu toho, co je důležité v praxi, vás ve škole stejně nenaučí. Ale abych uvedla věci na pravou míru… U mě bylo vždy všechno tak trochu naopak. Od 10 let jsem vyrůstala s otcem sama a o nějakém dlouhém dětství nebo teenagerovských rozmarech nemohla být řeč. Psal se rok 1987 a já jsem ve 14 letech opravdu netušila, co bych chtěla v životě dělat. Do střední školy mě nikdo nenutil a já jsem si myslela, že na ni stejně nemám. Tak jsem se šla vyučit jako „biochemik pro výrobu piva a sladu“ v Plzni. Tenkrát jsem se učila pro lanškrounský pivovar. Tam jsem po vyučení v roce 1990 nastoupila a vařila jsem pivo. Nebyla to nijak náročná práce. Ale ani naplňující. Přečetla jsem desítky knih. V té době jsem věděla, že chci studovat. Měla jsem možnost dodělat maturitu ve dvouleté nástavbě. A protože mě potravinářská technologie nelákala, začala jsem studovat obchodní akademii ve večerním studiu, které trvalo 5 let. To mi připadalo smysluplnější než potravinářská technologie. Maturovala jsem ve 26 letech. V té době jsem ale už 4 roky pracovala jako účetní. Takže když jsme ve 3. ročníku měli jako předmět „účetnictví“, tak já jsem už měla i praxi. Tak tedy u mě to vždy bylo tak, že jsem nejprve „něco“ dělala a pak jsem si doplnila teorii. Občas jsem měla pocit, že studovat a nemít praxi je jako číst manuál a nemít tu věc, ke které ten manuál je. V dnešní době studuji druhou vysokou školu a žiji úplně jinak, než k čemu jsem byla rodinou směrována.

 

 _________________________________________________________________________________

„Já doufám, že úspěchy ještě čekají. Zatím se mi podařilo relativně úspěšně skloubit práci, studium, péči o rodinu a osobní život.“

_________________________________________________________________________________

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?


Já doufám, že úspěchy ještě čekají. Zatím se mi podařilo relativně úspěšně skloubit práci, studium, péči o rodinu a osobní život. S partnerem máme dohromady 4 děti (20, 12, 6, >1),velký dům, hodně zájmů. Partner má své 3 firmy, takže domácnost a děti jsou víceméně na mně. Dům a auta jsou v jeho kompetenci.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Vážím si svých rodičů. Maminka mi loni v září bohužel zemřela. Ačkoliv se rozvedli a ne vše zvládli v normě, tak to byli slušní lidé.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


Nějaký vliv tu jistě je. Ale naštěstí jen v té podobě, že si práci občas nosím domů. Profesionální  deformací netrpím, a kdyby ano, tak bych to všem okolo „pěkně spočítala“, když už jsem ta účetní :-)
Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí.

 

Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

 Nevím, zda bych u sebe mluvila o kariéře. Mám svou práci moc ráda. A jako klíčové momenty bych označila ty, kdy jsem musela překonat sama sebe, svoji pohodlnost. Nebo momenty, kdy jsem se ocitla ve zdánlivě bezvýchodné situaci a rozhodnutí o tom, co dál, bylo obtížné, ale nakonec se ukázalo, že dobré.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Ráda bych se setkávala s lidmi, kteří působí ve stejném oboru, a učila se od nich.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Ještě jsem se žádné nezúčastnila. Našla jsem vaši asociaci v prosinci roku 2017. Protože mám účetní firmu, je první polovina roku vždy spojená s uzávěrkami roku předešlého. Naštěstí mám spolehlivé kolegyně, a tak není nemožné skloubit práci s mateřstvím a rodinou. Touto cestou jim moc děkuji.

 

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?


Velmi mě lákají semináře a školení, které pořádáte v oblasti controllingu. V tomto roce plánuji dokončit studium VŠ. Poté bych se vrhla na Controllingovou akademii. Dále mám v plánu studium oboru „Krizové řízení chodu firem“. Ale všechno pěkně popořádku. 

 

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Byrokracii, administrativní zátěž, zbytečné sankce apod. Pro některé firmy je obtížné najít dobré pracovníky. Dále neochotu některých zaměstnanců dále se rozvíjet.

 

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?


Okrajově jsem se s tímto fenoménem setkala ve firmě, pro kterou jsem pracovala v předchozích
letech, než jsem odešla na mateřskou dovolenou. Myslím, že jsou firmy, pro které je to nutností. Nyní pracuji spíše pro malé firmy.

 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Mám tolik zájmů… a každý z nich je pro mě relaxací včetně mých dětí. Už před 24 lety jsem se upsala fitness způsobu života, a to mě stále drží. Ráda jezdím na motorce, čtu knihy, občas se podívám na hezký film. Ráda bych se vrátila ke hře na housle, ale dokud mám malé děti (Míša 6 let a Jiříček 11 měsíců), tak na to mohu zapomenout.

 

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?

 Stále si uvědomuji, že tajemství života spočívá ve vytrvalosti. Ale nevím, zda mi vědomí tohoto usnadňuje život. Kdysi jsem četla, že: „Štěstí je dobrý plán, velká dřina a ještě něco navíc.“ Tak tedy: Huráááá, život máme jen ve svých rukou. Člověku se totiž nestane to, co si zaslouží,ale to, co se mu podobá.

 

 

 

Pavla Rejnková Marklová, MBA

_________________________________________________________________________________


Má dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení daňové evidence i účetnictví a sestavování daňových přiznání. Snaží se neustále posouvat a doplňovat vzdělání, Kromě účetní certifikace se nyní věnuje studium MBA v oboru Krizové řízení podniku.

Další zprávy z této kategorie