rozhovor

Dnes odpovídá...
Pavel Krejsa

Pavel řídí finance v oblasti stavebnictví. Svůj úspěch v kariéře připisuje zejména ke "štěstí na lidi". Jaký má názor na aktuální situaci a čím se řídí v osobním životě se dočtete v následujícím rozhovoru.

  

Co podle vás znamená být dobrým ekonomickým ředitelem?

Klíčový je dobře nastavený vztah s kolegy a vlastním týmem. Jelikož jsme součástí velké korporace, není možné činnosti vykonávat samostatně, ale vždy se musím spolehnout na svůj tým, který velkou část dat zpracovává samostatně. A právě mým úkolem je držet tým pohromadě, motivovat ho a směřovat ke společnému cíli, kterým je správné, včasné a spolehlivé výkaznictví.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Studoval jsem podnikovou ekonomiku a management, takže předměty, které aktuálně v praxi využívám. Ale na škole jsem nechápal souvislosti a nedokázal jsem si moc představit, co se skrývá za pojmy, jako byl controlling, manažerská ekonomika či strategický management. V současnosti právě tyto tři oblasti jsou klíčové pro řízení ekonomiky naší divize a využívám je na denní bázi. Spojení se školou je ale minimální, protože praxe ve společnosti je úplně jiná, než nás před cca 10 lety na škole učili. A samozřejmě škola vás nepřipraví na komunikaci s kolegy, podřízenými a nadřízenými. Obzvláště situace spojené s propouštěním nebo interpretování negativních zpráv a výsledků jsou velmi složité a člověk se to naučí pouze zkušeností a nedá se na to dopředu ani připravit.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové ve své kariérní cestě?

Já jsem ve své kariéře měl velké štěstí na svého nadřízeného i situaci, která se kolem mě vytvořila ve společnosti HOCHTIEF CZ. Když jsem kvůli rodinným záležitostem chtěl opustit Prahu, nabídla mi společnost variantu spolupráce, která mi vyhovovala, a mohl jsem se rozvíjet v samostatném závodu v Plané nad Lužnicí. A když se postupně změnila organizace divize a vracel jsem se zpět do Prahy, tentokrát na pozici ekonomického ředitele, měl jsem zkušenosti z dalšího provozu a ty mohu využívat dodnes pro lepší chápání celé divize. Klíčové momenty ve své kariéře úplně nevidím, vždy to byla souhra okolností a porce štěstí, která mi pomohla se dostat tam, kde dnes funguji, a za to jsem vděčný. Důležité bylo z mojí strany být na takovou situaci připraven, a to jsem vždy byl.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte?

Vzor jsem měl vždy u svých nadřízených. Už v EY jsem pracoval pod skvělým manažerem a viděl jsem i ostatní vedoucí zaměstnance, kteří byli špičkami ve svém oboru, uměli komunikovat s kolegy i klienty. Strávil jsem tam jeden rok, ale za ten rok jsem viděl spoustu manažerských stylů a způsobů komunikace, které využívám dodnes. Můj aktuální přímý nadřízený Marek Čepela mi také velmi pomohl, vím, že se na něj můžu kdykoliv obrátit a on sám je skvělým ekonomem, takže se dokážeme bavit i o složitějších věcech a hledat cesty, jak s danými situacemi nakládat a jak je komunikovat.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš soukromý život - projevuje se u vás něco jako profesní deformace?

Profesní deformace snad úplně ne. Ale s ohledem na velmi slabou až žádnou školní výuku v oblasti finanční gramotnosti se snažím své děti (4 roky a 6 let) trošku seznamovat s reálným světem. Že když na něco nemám, tak si to prostě nemohu dovolit (půjčky budeme probírat až na druhém stupni :-)), a když něco skutečně potřebuji a chci, tak pro to musím něco obětovat.

Co vás vedlo k tomu, připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Těch důvodů bylo hned několik. Hlavní je určitě zdroj vzdělávání. Chci se stále posouvat dál, chci získávat nejen znalosti, ale i zkušenosti z jiných firem. Jsem totiž již devět let v jedné společnosti, prošel jsem od referenta controllingu až na ekonomického ředitele, ale nemám informace z jiných firem. A právě CAFIN setkávání mi umožňují se potkat s kolegy z jiných firem z obdobných pozic a tím získávat další pohled na to, jak ke controllingu a financím ve firmách přistupují.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Od Controller Institutu jsem v začátku své kariéry absolvoval celou řadu školení a kurzů z oblasti controllingu, kdy jsem se snažil navštívit vlastně všechny relevantní kurzy spojené s mou profesí. Ohledně CAFIN jsem byl fyzicky zatím pouze na jednom setkání, kde jsem narazil na velmi inspirativní lidi (přednášející), které nyní dále sleduji na sociálních sítích a získávám od nich další inspiraci. Sleduji i vybraná online setkání, která mi přijdou velmi efektivní, protože nemusím nikam cestovat a z domova nebo z kanceláře je možné během dvou hodinek projít zajímavá témata se zajímavými lidmi. Poslední online setkání jsem dokonce absolvoval z auta a ani při diskusi to nebyl žádný problém.

Jaké budoucí akce chce CAFIN nebo Controller Institutu chcete navštívit a proč?

Chtěl bych určitě navštívit CFO panel a další podobná setkání, kde probíhá nejen formální přednášková část, tak i část neformální diskuse. Přesně to totiž dokáže člověka posunout dál a třeba mu i otevřít další obzory, o kterých před tím neměl ani tušení.

Vnímáte nastupující ochlazení ekonomiky?  Projevilo se již u vás ve firmě?

Pracuji ve stavebnictví, které obvykle je právě tím předstihovým ukazatelem přehřátí nebo ochlazení ekonomiky. Avšak s ohledem na velmi rychlý nástup problémů spojených s covidu-19  stavebnictví ani nedostalo šanci předstihově cokoliv ukázat. První vlna se nás příliš nedotkla, protože jsme měli běžící zakázky, stát nám na stavbách nezakázal pracovat, takže jsme pouze omezili kontakt v kancelářích a zavedli home office a vše pokračovalo více méně beze změny. Nyní už určitý dopad sledujeme, protože řada subjektů vyčkává s tím, zda svou výrobní halu nebo administrativní budovu postaví nyní, nebo až za rok. Bohužel z mého pohledu fatálně selhává stát. Ten měl v tuto chvíli projekty urychlit, připravit a zadat, aby právě alespoň část ekonomiky mohla fungovat. Bohužel posunutí ve veřejných zakázkách začíná být znatelné, takže to může mít negativní efekt na naše další fungování v tomto roce. Doufám, že v dalších letech se situace vrátí zpět k „normálu“.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Mám dvě malé děti, takže s nimi a manželkou trávíme hodně času společně. Snažíme se sportovat, bohužel letos si nezalyžujeme, ale věřím, že si to příští rok vynahradíme. Loni jsme pořídili karavan a začali kempovat (zkusili jsme Itálii, Rakousko i Čechy a každé místo mělo své kouzlo). Jinak se snažím ještě stále hrát aktivně fotbal a nově od ledna rekreačně i golf. Skloubit práci, koníčky a rodinný život je někdy náročné, ale mám velmi chápavou manželku, se kterou se navzájem podporujeme a dokážeme všechny aktivity dobře skloubit. 

A tradiční otázka na závěr: Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Mám v kanceláři na nástěnce dva citáty, za prvé: „Jde-li všechno podle plánu, stala se někde chyba.“ A druhým je pravidlo, kterým si usnadňuji život a získal jsem je od svého aktuálního nadřízeného: „Chyba, kterou uděláš podruhé, je zvyk.“ A tak říkám, chybu může udělat každý, ale zcela zásadní je ji neopakovat.

Děkujeme za rozhovor, za tým CAFIN

Olga Cechlová

 

Ing. Pavel Krejsa

Po gymnáziu ve Strakonicích vystudoval Ekonomickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor podnikové ekonomiky a managementu. Pracovní kariéru začal v daních v poradenské společnosti EY, odkud po roce odešel dělat controlling do stavební společnosti HOCHTIEF CZ a.s., kde působil na pozici referenta controllingu, ekonoma závodu a nyní zde zastává funkci ekonomického ředitele divize.

Další zprávy z této kategorie