rozhovor

Dnes odpovídá...
Ondrej Simon

Česká Asociace Treasury (ČAT), ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN), připravuje konferenci v oblasti treasury. Půjde již o 15. ročník Treasury Fora a my jsme si při této příležitosti dovolili vyzpovídat moderátora výročního setkání všech treasuristů – vice-prezidenta České Asociace Treasury, Ondreje Simona.

Ondro, ČAT je odborným garantem konference. Každý rok se snažíme přinést nová témata, trendy a inspiraci. Podařilo se nám to i pro letošní ročník?

Je tomu tak. Letošní Treasury Forum se bude konat 7. června a je nám potěšením, že již 15. rokem můžeme hostit podnikové specialisty zaměřující se na finanční činnosti firem, CFO a v neposlední řadě i zástupce finančních institucí, bank. Budeme hovořit o možnostech využití nabídek center sdílených služeb pro finanční procesy, o posledním vývoji v použití platebních karetních instrumentů, o novinkách v oblasti řízení cash managementu i PSD2 a v neposlední řadě o vlivu ukončení intervenci ČNB na kurz české koruny potažmo na hospodářské výsledky firem.

Byli bychom rádi, kdyby konference zůstala stejně přátelská jako minulé ročníky, aby se líbil formát vystoupení – společnosti prezentující společně s korporátními hosty a paralelní přednášky, které si dovolují vybrat „moje“ téma.

____________________________________________________________________________________

"Pro rok 2017 nás zajímají oblasti jako: kurz české koruny po ukončení intervenci a její vliv na firmy, zavedení PSD2 a s tím spojené možnosti, ale i rizika"

____________________________________________________________________________________

 

Jako příjemný bonus se v předvečer konference opět sejdeme na doprovodném gala- večeru, pro letošek na Nebozízku. Účastníci se mohou těšit na část kulturní i gurmánskou, skvělou muziku a tradiční kvízové otázky!

 

Treasury Forum je, dá se říci, „vlajkovou lodí“ asociace ČAT. Víme, že pravidelně organizujete i semináře. Mohl byste shrnout, co by zájemci pro letošní rok neměli zmeškat?

Asociace si při svém založení vytýčila za cíl sdružovat, propojovat a odborně vzdělávat zájemce pracující v této oblasti. Fungujeme již šestnáctým rokem a odezvy jsou ve valné většině pozitivní. Témata, kterým se věnujeme, přizpůsobujeme aktuálním trendům. Pro rok 2017 nás zajímají oblasti jako: kurz české koruny po ukončení intervenci a její vliv na firmy, zavedení PSD2 a s tím spojené možnosti, ale i rizika a v neposlední řadě vliv na nás jednotlivce. Dále budou probíhat různé mezinárodní i místní aktivity na témata v oblasti treasury, jako je řízení rizik, zkušenosti s Share Service Centry a dále pokračujeme ve spolupráci v rámci vzdělávání e-lerningového certifikačního programu nabízeného britskou treasury asociací ACT.

Nezapomínáme ani na aktivity sportovního či kulturního rázu, na kterých zájemci mohou navázat nové kontakty a tím získávat možnosti další spolupráce.

Další zprávy z této kategorie