rozhovor

Dnes odpovídá...
Ondřej Petr

Ondřej je nejen členem CAFIN, ale také lektorem v Controller Institutu. Předává své zkušenosti na úvodním kurzu cyklu Diplomovaný controller. Kde bohaté zkušenosti získal a zda se jeho profese odráží i v soukromém životě, prozradil Lence Müllerové.

Jaké jsou podle Vás klíčové vlastnosti dobrého konzultanta pro oblast controllingu a finančního řízení?

Stejně jako se právníci zaměřují na určitý typ práva nebo lékaři se specializují pouze na určitý druh onemocnění, neměl by dobrý konzultant předstírat, že rozumí všemu a ještě na vysoké odborné úrovni. Někdy si dělám legraci a říkám, že by konzultant ze sebe neměl dělat „Ferdu Mravence – práce všeho druhu“ jen proto, aby si více vydělal nebo neměl pocit, že před zákazníkem ztratí tvář. Specializace, resp. umění říct „ne“, by neměla být pro konzultanta controllingu a finančního řízení slabost, ale solidnost.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Při studiu jsem si nikdy pořádně neuvědomil, jak důležité je nejdříve důkladně porozumět oboru, ve kterém chcete dělat controlling. Umět zpaměti účtovou osnovu nebo vzoreček na diskontování zdaleka nestačí k tomu, aby se z Vás stal respektovaný controller.

Co hodnotíte jako svoji největší pracovní zkušenost? Co Vám přinesla?

18 let práce v T-Mobilu. Zažil jsem jak dobu, kdy byl T-Mobile (tehdy RadioMobil) v dnešní terminologii „start-upem“, tak dobu, kdy se T-Mobile stal součástí mezinárodní skupiny Deutsche Telekom. Získal jsem mnoho znalostí a zkušeností z různých oblastí controllingu, naučil jsem se finanční řízení různých outsourcingových, transformačních a akvizičních projektů, spolupracoval jsem s předními konzultantskými společnostmi. V neposlední řadě mám z této doby také řadu přátel a kolegů, se kterými se setkávám a spolupracuji dodnes.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Nemám rád vzory, nicméně člověk, na jehož život a názory si občas vzpomenu (byť žil v době národního obrození), je Antonín Marek – farář z vesnice, odkud pochází moje rodina. Člověk vzdělaný, pracovitý, mnoha zájmů. Jeho životní krédo bylo „Usiluj, dokud času zbývá“. Čím jsem starší, tím větší mám pocit, že se s ním ztotožňuji.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Manželka a dcery by asi bez většího zaváhání shodně potvrdily, že rodina je postižena mojí neustálou potřebou náš rodinný život plánovat. Mám rád, když přesně vím, v kolik hodin pojedeme nakupovat, co bude o víkendu k obědu nebo na co se budeme dívat večer v televizi. S vyhodnocováním odchylek od skutečnosti to ale moc nepřeháním, protože je to stejně zbytečné.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Po založení vlastní firmy zaměřené mimo jiné na finanční řízení a controlling cítím potřebu mít možnost sdílet znalosti a zkušenosti s ostatními kolegy z oboru, získávat nové kontakty a dávat samozřejmě o sobě také vědět. Věřím, že CAFIN je pro tyto účely jedna z nejlepších příležitostí.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Na podzim jsem se v rámci cyklu Akviziční manažer účastnil dvou seminářů Due diligence a Akvizice a oceňování firem. Jednalo o semináře, u kterých jsem neměl pocit promarněného času, necítil jsem potřebu je předčasně opustit. Velmi zajímavá témata, zkušení lektoři schopní teorii doplňovat poznatky z praxe, příjemné prostředí. Vřele doporučuji!

Jaké budoucí akce CAFIN nebo Controller Institutu chcete navštívit a proč?

V květnu mám v plánu zúčastnit se semináře pořádaného CAFIN, Principy soustavy řízení Baťa – aneb selský rozum je základ. Tomáše Baťu považuji za jednoho z největších Čechů, který může v mnoha ohledech inspirovat podnikatele i v dnešní době.

S Controller Institutem spolupracujete také jako lektor odborných kurzů. Jak vnímáte výměnu rolí účastník/lektor?

Tuto výměnu jsem zažil poprvé na podzim loňského roku, kdy jsem jako účastník absolvoval dva semináře z programu Akviziční manažer. Byl jsem přesvědčen, že vedle získaných znalostí bude pro mě největším přínosem možnost sledovat prezentační dovednosti a chování lektorů, z čehož jsem se chtěl inspirovat pro vlastní lektorskou činnost. Ve skutečnosti jsem však spíše pozoroval chování ostatních posluchačů. V duchu jsem si představoval, zda se posluchači seminářů, na kterých přednáším já jako lektor, chovají podobně. A už jsem klidnější…

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Velký počet a komplexitu zákonů, které jsou pro větší „spravedlnost“ a „lepší“ pochopení neustále doplňovány prováděcími vyhláškami. A dále byrokratické státní úřady, kde člověk nemá zastání. Takové jednoduché věci, jako registrace k DPH nebo získání variabilního symbolu k platbám sociálního pojištění, jsou v českém prostředí běh na dlouhou trať s nutností mít pevné nervy. Vím, o čem mluvím. V roce 2019 jsem měl možnost si osobně pružnost českých úřadů a ochotu jejich úředníků při zakládání firmy na vlastní kůži vyzkoušet.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Rozdělat oheň, dívat se do něj a popíjet plzeňskou dvanáctku.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Nebát se používat selský rozum. Většina lidí tento přístup v životě ocení mnohem více než používání vědeckých pouček a sofistikovaných vzorců, kterým mnohdy stejně nerozumí.

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Ondřej Petr

Je absolventem oboru systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě na Stavební fakultě ČVUT a MBA programu na Sheffield-Hallam University. Začínal jako controller ve společnostech Stavby mostů Praha, a. s. a Raab Karcher Staviva, a. s.. V roce 1998 nastoupil do společnosti RadioMobil a. s., kde se zabýval controllingem investic. Od roku 2005 zastával ve společnosti T-Mobile, a. s. funkci manažera finančních analýz a následně funkci manažera finančního controllingu pro technologický úsek. V roce 2019 spoluzaložil společnost Altestra, s. r. o. zaměřující se na poskytování finančně-technického poradenství subjektům působícím zejména v technických oborech. Poznatky z praxe přednáší jako lektor na seminářích věnovaných controllingu a finančnímu řízení.

Další zprávy z této kategorie