rozhovor

Dnes odpovídá...
Ondřej Dvořák*

Členem naší Asociace nemusí být pouze člověk z controllingu nebo financí. Ondřej Dvořák je ředitelem produktového managementu a inovací ve společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. Celou svoji profesní kariéru je součástí projektů, které mají významné přesahy do různých odvětví.

Ondřej Dvořák*

Co podle Vás znamená být dobrým produktovým ředitelem a šéfem inovačního centra?


Snažit se myslet pozitivně i přes překážky, které na cestě od nápadu až po realizaci projektu celý tým vždy čekají. Spolupracovat s lidmi a partnery, kteří chápou, že společně je možné růst rychleji a efektivněji. A vždy se mi vyplatilo mít neustále otevřené oči i mysl a nevytvářet si zbytečné stereotypy.


Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?


Při současné rychlosti produktových změn si uvědomuji, že mě studium připravilo zejména v oblasti vytváření statistických analýz a obecných principů fungování ekonomiky. Všechny ostatní dovednosti mi přinesla hlavně praxe. Pamatuji se, jak jsme v mých profesních začátcích objevovali, co znamená pojem „BBS“ a navštěvovali jsme akce typu „Posviťme si na internet“. Dnes se bavíme o tom, že díky „AI“ existují komerčně dostupné technologie, které nám pomohou zpracovat i vytištěný či poškozený účetní doklad rychleji, levněji a s větší přesností, než kvalifikovaný účetní. Případně doručujeme přímo  oncovým uživatelům využití BI nástrojů pro efektivní a interaktivní reporting bez nutnosti rotace excelovských souborů posílaných přes přehlcené e-mailové schránky.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?


Profesně jednoznačně to, že mám možnost být aktivní v mnoha projektech, ve kterých mohu pracovat s aktuálně nejlepšími technologiemi. Vlastně celou svoji profesní kariéru jsem součástí atraktivních projektů, které mají významné přesahy do různých odvětví. Tím, že se společnost CRIF pohybuje v oblasti řízení rizik, tak si často mnoho klientů našich klientů ani neuvědomuje, že jsme zároveň pomohli i jim.

Samozřejmě jsem rád i za to, že je naše česko-slovenská pobočka v oblasti inovací stále silně respektovaná v rámci celé globální skupiny CRIF, jejíž jsme součástí.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Už z povahy mé současné pozice a profesního vývoje jsem poměrně široce rozkročen mezi celou řadu oblastí, které musím dostatečně vnímat a ve kterých se snažím sledovat trendy. Takže mám spíše poměrně širokou skupinu lidí, kteří mne svým přístupem formovali v minulosti nebo inspirují v současnosti. Moje profily, zejména na profesních, sociálních sítích jsou v tomto poměrně bohaté. Hodně inspirace pak nacházím v životopisech úspěšných od Tomáše Bati po Steva Jobse a Elona Muska.

_________________________________________________________________________________

„Snažit se dělat to, co mě baví a používat u toho zdravý selský rozum. Důležité také je nenechat se odradit prvotním nezdarem, ale poučit se z něj.“

 _________________________________________________________________________________

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


Mám velice blízko k italskému vnímání života, proto se snažím pracovní a soukromý svět oddělovat. Zda se mi to daří, těžko posoudím já, na to by nejlépe odpověděli moji nejbližší.

 

  Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí? Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

 V tomto ohledu nejsem úplně typický člen asociace CAFIN, ale kolem financí, finančních modelů a plánování se vlastně pohybuji celou moji profesní kariéru. Začínal jsem v automotive sektoru, konkrétně ve výrobní a servisní sféře. Informační technologie a zejména rozvoj možností komunikace toto mé původní směrování postupně změnily od lokalizace kalkulačních systémů na opravy škod až po práci s komplexními systémy pro řízení rizik. Vždy to ale bylo o práci s mnoha datovými zdroji včetně zpracování a vyhodnocování velkého množství informací až po komplexní workflow nástroje nebo reporting.

 

 Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Účast na vybraných akcích asociace s mnoha zajímavými přednáškami a možnost se potkat se zajímavými lidmi, kteří řeší podobné pracovní problémy a výzvy, jako já. Užitečná je také možnost získávat pro mě důležité informace z Newsletterů asociace anebo z webových stránek.

  

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

 

Zatím jsem měl možnost se účastnit jen konferencí. Všechny byly hodně inspirativní, jak díky  přednášejícím, tak i možnosti se potkat s účastníky těchto akcí. Na rozdíl od mnoha jiných asociací se mi libí i celkový koncept, který je více odborně a individuálně zaměřený na potřeby členů.

  

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

 

Zatím se s prostředím a komunitou CAFINu a CI spíše seznamuji, ale už si pomalu vytvářím v kalendáři příštího roku místo k tomu, abych navštívil například některé workshopy.

  

Co považujete jako největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Jednoznačně lidské zdroje. Ovšem nikoliv ve smyslu jejich nedostatku, o kterém se tolik zejména v našem regionu aktuálně mluví, ale ve smyslu jejich transformace a adaptace na zcela nové přístupy a postupy. Ovšem to nemusí být jen zátěží, ale i velkou příležitostí pro ty firmy, které pojmy jako digitální transformace či Průmysl 4.0 nevnímají jen jako marketingové fráze IT firem.

 

_______________________________________________________

Mám velice blízko k italskému vnímání života, proto se snažím pracovní a soukromý svět oddělovat. Zda se mi to daří, těžko posoudím já, na to by nejlépe odpověděli mí nejbližší.“

 _______________________________________________________

 

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

 

Myslím, že tento fenomén nelze paušalizovat. Nepochybně jsou obory a odvětví, kde v případě správné aplikace zmíněného konceptu může jít o skutečnou výzvu nebo dokonce revoluci. Pro řadu odvětví však jde spíše o přirozený vývoj. Jsou nepochybně i oblasti, které naopak mohou principy této éry využít  jen v dílčím pohledu formou interakce se světem a nadále přitom zůstat tradiční. Každý by si měl najít ten svůj správný mix aktivit a hlavně plán pro jejich implementaci.

V případě aktivit skupiny CRIF se bavíme hlavně o oblasti digitální transformace a to jak uvnitř firmy, tak zejména v servisních činnostech zaměřených na naše zákazníky. Například už u nás běží několik procesů s využitím SW robotů. Zvažujeme také, jak některé dílčí činnosti ještě lépe optimalizovat. Na řadě trhů se totiž zabýváme agendou „Business Process Outso urcing“, takže se dá říci, že se tyto postupy učíme nejdříve pro sebe s cílem je následně promítnout i ve službách pro naše zákazníky.

 

_________________________________________________________________________________

„V případě aktivit skupiny CRIF se bavíme hlavně o oblasti digitální transformace a to jak uvnitř firmy, tak zejména v servisních činnostech zaměřených na naše zákazníky. Například už u nás běží několik procesů s využitím SW robotů.“

_________________________________________________________________________________

 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?


Jednoznačně při sledování vývoje mých dvou synů. Ať už v osobnostní, tak zejména sportovní rovině. To mě aktuálně nabíjí potřebnou energií ze všeho nejvíce. Když si mohu dopřát ten luxus mít i čas sám pro sebe, tak si rád užívám české krajiny. Ať už pěšky, nebo ze sedla kola či motocyklu.

 


Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Snažit se dělat to, co mě baví a používat u toho zdravý selský rozum. Důležité také je nenechat se odradit prvotním nezdarem, ale poučit se z něj.

 

 

Ing. Ondřej Dvořák

_________________________________________________________________________________


Aktuálně pracuje na pozici ředitele produktového managementu a inovací ve společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. V rámci skupiny CRIF působí dlouhodobě na řadě projektových pozic lokáních, ale i mezinárodních projektů. Před příchodem do skupiny CRIF působil na manažerských pozicích znaleckého ústavu IBS expert. Zde se specializoval zejména na různé podoby datových analýz v rámci automotive sektoru. Celou svoji profesní karieru rozvíjí svoje zkušenosti v oblasti projektového řízení, vývoje a implementace informačních systémů. Mezi jeho zájmy patří zejména turistika a sport.

Další zprávy z této kategorie