rozhovor

Dnes odpovídá...
Ondřej Dvořák

Poslední rozhovor je s Ondřejem Dvořákem, který je naším členem teprve krátce a působí na pozici SW architekta. Jaká byla jeho kariérní cesta a jaké motto mu usnadňuje život? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým SW architektem?

V dnešní době je patrné stupňující se tempo technologických inovací. Být dobrým architektem pro mě znamená tomu tempu nepodlehnout, ale současně navrhovat software tak, aby z moderních trendů bylo možné těžit, a získávat tak konkurenční výhodu.

Co jste si z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Při studiu člověk vyrůstá v bublině studentů a kantorů, kteří mluví stejnou řečí. Jako architekt neustále cestuji výtahem z oddělení vývojářů přes oddělení organizace až po management a CEO. Schopnost předávat své nadšení a komunikovat myšlenky napříč takto odlišnými skupinami jsem si musel osvojit až praxí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

S růstem společnosti jsme v posledních letech museli udělat reorganizaci celého vývojového týmu a zavést agilní řízení napříč několika pobočkami v Evropě. Jsem hrdý na to, že se nám to v řádu několika měsíců podařilo a že začínáme tuto změnu vnímat velmi pozitivně.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Konkrétní vzor nemám. Inspirují mě ovšem ti, kteří přes svá vytížení dokáží řídit svůj čas a jdou za svým cílem tak dlouho, dokud ho nedosáhnou.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Rád bych řekl, že ne. Nicméně přiznávám, že mé sklony k podrobné analýze rizik se v soukromí nesetkávají s přílišným pochopením. Občas by mi celkem ulehčilo život, kdybych se naučil aplikovat i přístup „just do it“ namísto nekonečné analýzy iracionálních hrozeb. Každopádně, začínám se ten přístup učit. :)

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Při studiu na vysoké škole jsem nastoupil na pozici vývojáře do společnosti COPS Financial Systems. Ta již měla po Evropě ve spolupráci se svou rakouskou mateřskou společ- ností řadu produktů i zákazníků v oblasti bankovního a korporátního treasury. Tehdy jsem dostal příležitost integrovat všechny produkty dohromady a podílet se na budování platformy Corima. Nenapadlo mě, že po 13 letech mého působení v COPS bude Corima implementovat desítky produktů pro finanční řízení.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Společnost COPS Financial Systems se dlouhodobě orientuje primárně na zahraniční trh. Jsem rád, že v posledních letech začala působit i v místním prostředí. Důvodem připojit se do asociace CAFIN je možnost nasbírat nové kontakty v oblasti treasury a získávat povědomí o stávajících výzvách treasury i v českém prostředí.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Jsem poměrně čerstvým členem CAFIN. Zatím jsem měl možnost navštívit pouze Treasury Forum. Pevně věřím, že akce, které se nesmazatelně zapíší do mé paměti, teprve přijdou.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Vzhledem k tomu, že do CAFIN vstupuji jako softwarový architekt treasury systémů, velmi rád bych se zúčastnil říjnové konference IT pro Finance.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Pohybuji se spíše v okruhu podnikatelů v IT. Nicméně lze pozorovat, že v posledních letech řádově narostly náklady spojené s kvalitními IT experty. V kombinaci s jejich nedostatkem na trhu se domnívám, že pro řadu menších společností může být tato situace vážným existenčním problémem.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u Vás ve firmě?

Projevuje se spíše nepřímo. Vytváříme platformu na procesní automatizaci, což je v podstatě hlavní vize nastupujícího trendu Průmyslu 4.0. Domníváme se, že předpokladem pro úspěšnou automatizaci firemních procesů v zavedených společnostech je samotná znalost těchto procesů. V mnoha případech však společnosti fungují spíše ad hoc. Každý tak nějak plní své úkoly, ale chybí nad nimi ucelený nadhled, který je umožní automatizovat a jejich řešení zefektivňovat. Věříme proto, že v budoucnu bude pokračovat zájem o modelování firemních procesů, a že společnosti tak snáze využijí potenciálu strojového učení, umělé inteligence a dalších konceptů Průmyslu 4.0.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Cestování, lezení na skalách, motorky a libovolná kombinace těchto činností. :)

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?

„Simple made Easy“.

Další zprávy z této kategorie