rozhovor

Dnes odpovídá...
Olga Pšeničková

Nejvíce mě baví období plánování

 

Pokud je vám úsměv sympatické Olgy povědomý, vězte, že jste se ní mohli potkat na letošním Controllingovém fóru nebo na konferenci IT pro finance. Že jste si s ní ale nestihli popovídat? Nevadí, udělali jsme to za vás.

Co podle vás znamená být dobrým controllerem?

Controller poskytuje správná data a informace vedoucím pracovníkům a členům vedení společnosti. Musí být pro ně dobrým partnerem, proto by měl mít dobré komunikační schopnosti, aby byl schopný si zjišťovat potřebné informace pro svá rozhodnutí a dával si je do souvislostí.  Dobrý controller je spolehlivý, pečlivý, má smysl pro detail a je schopný se rychle přizpůsobit změnám pracovního procesu.

Čím se vyznačuje ideální člen vašeho týmu?

Dobrou komunikací, spoluprací a schopností přizpůsobit se změnám.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Škola mě naučila pracovat v týmu, schopnost vyhledávat informace a samozřejmě spoustu teoretických znalostí. V praxi jsem porozuměla podnikovým procesům, prohloubila finanční znalosti a pochopila roli controllingu v podniku. Z měkkých dovedností jsem se  naučila komunikovat, dokázat říct svůj názor včetně umění říct „NE“ a hlavně přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí. Samozřejmě, že stále je potřeba se vzdělávat.

Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové ve své kariérní cestě?

Po škole jsem nastoupila do menší společnosti na pozici asistentky, zde jsem během jednoho roku poznala základní procesy společnosti a jejich vzájemné propojení.  Tento první rok byl pro mě velice klíčový a důležitý pro další rozvoj mé kariéry.

Co vás nejvíc baví na vaší současné práci?

Pracuji ve společnosti, kde je velice dynamické prostředí a musíme se na controllingu neustále přizpůsobovat změnám. Každoročně vymýšlíme nové nastavení controllingu, zejména alokační klíče, strukturu controllingových objektů, strukturu manažerské výsledovky apod., proto mě nejvíce baví období plánování a nastavení reportů na nový kalendářní rok. Nemám moc ráda pravidelný „rutinní“ reporting.

Které nástroje vám při vaší práci nejvíce pomáhají?

Ráda pracuji s daty, které potřebuji rychle a efektivně vyhodnocovat, k tomu mi pomáhají nástroje Excel, Power BI a informační systém SAP.

Co vás vedlo k tomu, připojit se k  asociaci CAFIN? Jaká máte očekávání?

Do asociace CAFIN mě před dvěma lety přivedl můj současný šéf, finanční ředitel naší společnosti pan Lukáš Svoboda. V našem oboru je potřeba stále prohlubovat znalosti, dovednosti a získávat zkušenosti, a to přesně vaše asociace CAFIN nabízí. Na vaších akcích přednášejí a sdílejí své zkušenosti odborníci z oblasti financí a controllingu.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Určitě vzpomínám ráda na všechny akce, kterých jsem se zatím zúčastnila (BI a analýza dat., IT konference, Controllingové fórum, Personální controlling). Ze všech akcí jsem si odnesla spoustu nových informací, ať už se jednalo o odborné znalosti, nebo  praktické zkušenosti od odborníků.  Všechny akce jsou výborně zorganizované přátelským týmem.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Nejraději relaxuji četbou knihy a cestováním.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Mám ráda pořádek a dobrou organizaci.

Děkuji za rozhovor.

Helena Sochrová,  

CAFIN

 

 

Ing. Olga Pšeničková

Olga je absolventkou oboru podnikání a administrativa na Provozně ekonomické fakultě na České zemědělské univerzitě v Praze. Svou profesní dráhu zahájila ihned po ukončení studia na pozici asistentky v jedné malé společnosti, nicméně nedlouho poté započala její controllingová éra ve společnosti ČD – Telematika, kde působí dodnes. V Telematice nejprve pracovala na pozici finanční controller, odkud po 2 letech postoupila na post vedoucí controllingu. Po pauze na rodičovské dovolené zastává v Telematice pozici centrální controller, kde má na starosti zejména plánování a reportování centrálních nákladů, nastavení alokačních klíčů, konsolidaci celkových výsledků společnosti, prezentaci pro vedení společnosti, personální controlling a controllingovou závěrku.                                         

Další zprávy z této kategorie