rozhovor

Dnes odpovídá...
Nikola Hauserová

Každý člověk se v životě dostane do situace, kdy je zapotřebí komunikovat s druhými tak, abychom prosadili své zájmy. Důležité ovšem je při tom prosazování respektovat názory a individualitu protějšku.

Nikola Hauserová

Občas slýchám, že asertivita je umění říkat NE, platí to stále?


Platí to stále, ale není to všechno. Lidé si často myslí, že asertivní člověk je ten, který si prosadí všechno, co chce, a odmítne vše, co nechce, protože umí říkat ne. V takovém chování chybí podstatná část, respekt k druhým lidem.


Co je tedy asertivita?


Asertivita je především o respektování názorů a individualit druhých lidí. Asertivní člověk přistupuje ke komunikaci velmi zodpovědně, protože si uvědomuje veškeré dopady svých činů i slov. Pro své okolí je čitelný a srozumitelný.


Co není asertivní chování?


Rozhodně to není agresivní chování, kdy si jdeme tvrdě za svým a chceme vyhrát. Stejně tak asertivita není pasivita, kdy se bojíme konfliktů a snažíme se jim vyhýbat, nebo je dokonce neřešíme vůbec.

 

Asertivita je o perfektním zvládnutí emocí a sebekontrole? Může vůbec asertivní člověk projevit emoce v ryzí podobě?

 Každý člověk prožívá běžné lidské emoce,rozdíl je v tom, že asertivní člověk je umí velmi  dobře komunikovat a nenechá se jimi pohltit natolik, aby ty emoce promlouvaly za něj. Prožívá je a vědomě s nimi pracuje. Pokud je naštvaný, nemusí řvát, aby druhý pochopil, co cítí. Raději vyjádří svou emoci slovně a uvede své důvody.

 

Může se asertivitě naučit každý?


Myslím si, že ano. Je to dovednost, kterou lze natrénovat. Lidskou přirozeností je ve stresu či konfliktech spíše utéct než bojovat. Asertivita takto přirozená není, ale je naučitelná.


K čemu se kurz asertivity hodí?


Každý z nás se čas od času dostane do situace, kdy se potřebuje prosadit nebo naopak bránit své zájmy. Bojíme se říct ne z nejrůznějších důvodů. V pracovním prostředí se stává, že od nepříjemných věcí často utíkáme. Konflikty a problémy se odsouvají a hromadí. Je dobré umět z těchto situací vycházet tak, aby se řešená věc nestala konfliktem, ale vyřešeným problémem a abychom vztahy s ostatními lidmi měli spíše pozitivní.


Na co se mohou účastníci kurzu asertivity těšit?


Společně odšroubujeme všechny mýty, které o asertivitě kolují, a vyzkoušíme si modelové situace. Především ale vedu kurzy tak, aby účastníci neodcházeli jen s prázdnými frázemi nebo poučkami, ale aby si každý našel svou vlastní podobu asertivity, ve které mu bude příjemně, přirozeně, a mohl na tom dál pracovat.

 

Mgr. Nikola Hauserová

_______________________________________________________

Lektorka a koučka v NTI – consulting, s. r. o., CONTRAST CONSULTING PRAHA, spol. s r. o. a projektu Školíme se s CAFINEM. Nikola je absolventkou TUL oboru pedagogika a výcviku Koučink jako umění pod vedením Magdaleny Vokáčové. Působila jako HR specialistka pro vzdělávání v oblasti automotive. V současné době se jako lektorka věnuje oblasti měkkých dovedností a osobního rozvoje. V koučinku ráda využívá vedle rozhovoru prožitkové metody. Nejraději chodí po svých s krosnou na zádech, ať už po horách, nebo poutních stezkách, píše, kreslí a cvičí jógu.

Další zprávy z této kategorie