rozhovor

Dnes odpovídá...
na téma Podnikatelské startupy Ota Novotný

 V roce 2015 otevřela Vysoká škola ekonomická v Praze xPORT Business accelerator. Nejen o startupech, ale i o tom, jak tento akcelerátor vznikal a co je jeho cílem, jsme si povídali s jeho zakladatelem a vedoucím, Otou Novotným.

V roce 2015 jste otevřeli podnikatelský akcelerátor xPORT VŠE Business Accelerator. Můžete nám přiblížit, o co se jedná a co Vás přimělo k jeho založení?

Podnikatelský akcelerátor je v podstatě busi- ness centrum VŠE v Praze, kde se koncentrují aktivity spojené s podnikáním. Spojuje jak lidi s podnikatelským nápadem, kteří hodlají začít podnikat, tak firmy, které už fungují a potřebují rozšířit své podnikání. Dále zde děláme inova- tivní projekty pro firmy z praxe a v neposlední řadě i vzdělávací programy v oblasti podnikání. VŠE pro takové aktivity do loňského roku chy- běl vhodný prostor, řešily se hodně roztříštěně a bez kvalitní podpory. To se otevřením xPORTu změnilo.

Kdo se může zapojit do Business Acceleratoru a jaký druh podpory může od xPORTu očekávat?

Do xPORTu se může zapojit každý, kdo chce posouvat hranice svých možností v oblasti podnikání. Není třeba hned začínat s vlastním projektem, dá se zapojit do projektů pro firmy a teprve potom přejít k něčemu vlastnímu. Je třeba dodržet pouze podmínku, že jeden z členů týmu je student, zaměstnanec nebo absolvent VŠE. Není to rozhodně jenom o kanceláři. Podporou je hlavně vedení v oblasti upřesňování a ověřo- vání podnikatelského nápadu nebo využívání služeb našich partnerů či sítě mentorů. U po- kročilých projektů pomáháme i s otevíránímobchodních příležitostí.

Které organizace a podnikatelské subjekty s inkubátorem spolupracují na partnerské bázi a jaká je vlastně jejich role?

Máme zde řadu partnerů, kteří poskytují zdar- ma nebo za režijní ceny služby v oblasti po- skytování software, právní servis, vedení daní a účetnictví, finanční služby, týmový mentoring a mnoho dalšího. Role partnerů je právě v pod- poře podnikatelských projektů v jejich doméně expertízy. Kromě toho máme i generální part- nery společnosti Česká spořitelna a Microsoft, kteří podporují činnost xPORTu jako celku. Na tomto místě se také sluší poděkovat Controller Institutu za jeho partnerský příspě- vek xPORTu v předchozím roce.

Podle jakých kritérií vybíráte projekty, které budou podpořeny v rámci xPORTU?

Nové projekty nabíráme každé první úterý v měsíci a primárně je pro nás rozhodující mo- tivace projektového týmu, škálovatelnost jejich služby a produktu a v neposlední řadě aspirace na uplatnění výsledků i mimo ČR.

Můžete jmenovat nějaké zajímavé projekty, které máte v současné době v akcelerátoru?

Mezi kvalitní firmy, které již fungují na trhu a mohou zákazníkům doručit již hotová řešení, patří Solvica, která vytváří manažerské simulá- tory budoucího vývoje firmy, SimpleJohn s uni- kátním systémem e-learningového vzdělávání pro výrobní firmy a Techambition, která vytvořila velmi propracovaný systém pro podporu výuky matematiky na středních a základních školách.

 

Další zprávy z této kategorie