rozhovor

Dnes odpovídá...
Monika Kloboučková

Monika je teprve na začátku své profesní kariéry. Je velikým fanouškem automatizace a ráda by ji implementovala i do společensky prospěšného podniku Kokoza, kde od začátku kariéry pracuje na pozici finanční manažerky projektu.

Co podle vás znamená být dobrou finanční manažerkou projektu?

Dobrý finanční manažer musí být neustále v kontaktu s celým projektovým týmem a managementem. Pokud nemám aktuální informace, tak nemůžu dodávat včas správná data.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Do Kokozy jsem nastoupila ve svých 21 letech při studiu bakalářského stupně. Hned od začátku jsem si uvědomila, že finanční řízení projektů a ekonomie jsou jiný obor. Aktuálně ve své pozici těžím především z účetnictví a excelu. Jiné znalosti jsem se naučila až při samostudiu a praxí.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

Nejvíce jsem hrdá na to, že jsem nastoupila do Kokozy ve správný čas a měla jsem možnost růst spolu s podnikem. Nyní je náš obrat více než čtyřnásobný než v době mého nástupu a jsem ráda, že neustále rosteme. Více než individuálních úspěchů si cením týmových a těch poslední dobou bylo.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Vážím si svých kolegů, od kterých se mám neustále co učit. Zároveň si vážím všech sociálních podniků, kterým se daří mít projekty nezávislé na dotacích a hledají business model ve spojení s jejich srdeční záležitostí.

Má vaše profese nějaký vliv také na váš soukromý život – projevuje se u vás něco jako profesionální deformace?

Naopak. V práci okolo sebe mám mnoho čísel a po odchodu z práce se snažím být mimo počítač a offline. Znáte to pořekadlo: Kovářova kobyla chodí bosa. To u mě perfektně platí.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Jsem stále na začátku a má kariérní cesta je stále v jedné organizaci. Pravděpodobně jsem trochu konzervativní, ale nyní mi je 25 let, tak uvidíme, co bude dál.

Co vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Do asociace CAFIN mě přivedla známá a určitě nelituji. Chci být neustále v obraze, co se děje ve světě financí, a učit se od zkušenějších.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Zatím se rozkoukávám, ale určitě plánuji chodit na konference a workshopy od Controller Institutu. Ráda se profesně posouvám a chci automatizaci a nové systémy implementovat do podniku.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Osobně jako největší zátěž nyní vnímám státní správu a její nepružnost. Jsem ráda, že se v Kokoze snažíme mít 80 % vlastních příjmů mimo dotace i přes to, že zaměstnáváme osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Pokud bychom byli organizace, která má většinu příjmů z dotací, tak bychom se zbláznili.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Jsem velkým fanouškem automatizace, ale nastupující éra Průmyslu 4.0 k nám zatím nedoputovala. Jsme podnik, který má 8 mil. Kč obrat a myslím, že to ještě chvíli potrvá.

Jaký je váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Hlavně nepracovat večer, na dovolené a o víkendech. Pro někoho to může být nepředstavitelné, ale pro mě je to priorita. Zaměstnáváme osoby se zkušeností s duševním onemocněním a uvědomuji si, jak je důležité být offline. Nyní se nejvíce klidná cítím v lese, a navíc je houbařská sezona, tak nechodím domů s prázdnou.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?

Nestresovat se ze zbytečností.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Monika Kloboučková

Vystudovala Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze a nyní pracuje ve společensky prospěšném podniku Kokoza. V Kokoze propagují kompostování a pěstování ve městě. Inspirují a motivují k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Společnost spolupracuje s lidmi s duševním onemocněním.

Další zprávy z této kategorie