rozhovor

Dnes odpovídá...
Milada Sluková

Milada Sluková o sobě tvrdí, že se ráda učí novým věcem. I to je důvod proč se stala členem CAFIN. Chce být v kontaktu s lidmi z branže. V současné době pracuje jako finanční analytik a controller ve firmě Awec Aluminium Products. Kdo je podle ní dobrým controllerem a kdo je jejím vzorem? Dozvíte se v následujícím rozhovoru.

Milada Sluková

Co podle Vás znamená být dobrým finančním analytikem / controllorem?


Důležité je vidět různé souvislosti, které nám čísla říkají, a nevidět je pouze stroze jako čísla, ale  představovat si za nimi skutečné procesy ve firmě a jejich důsledky.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?


Praxe mi ukázala, co je v podniku důležité sledovat a jak jsou veškeré procesy ve firmě úzce propojené. Naučila mě to nejdůležitější: dostat za věci zodpovědnost, což vás ve škole nenaučí.


Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?


Těžko říci, na co jsem nejvíce hrdá, nejspíše, že po roce, kdy jsem pracovala jako finanční analytik, jsem se dostala až ke controllingu. Jelikož jsem člověk, který jde rád pořád dál a kupředu, tak ani s tímto úspěchem nechci usnout na vavřínech a chci se posouvat stále dál.

 

_________________________________________________________________________________

„Důležité je vidět různé souvislosti, které nám čísla říkají, a nevidět je pouze stroze jako čísla, ale představovat si za nimi skutečné procesy ve firmě a jejich důsledky.“

_________________________________________________________________________________

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Můj vzor není nikdo z mé profese, je to můj přítel, který je úžasným top manažerem a učí mě, jak pracovat s lidmi, dívat se na věci z různých pohledů a dosahovat svých cílů.


Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


Nevnímám to jako pracovní deformaci, to spíše mé okolí mě na to upozorňuje, že věci ve svém životě hodně kontroluji a předem vymýšlím různé krizové plány a řešení. Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí.


Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

 

Začínala jsem jako finanční analytik, jelikož se ráda učím stále nové věci a mám ráda výzvy, za  nedlouhou dobu jsem se posunula na pozici finanční analytik a controller. Jako klíčové vidím, že mě práce baví, vidím její výsledky a smysl. Důležité pro mě bylo i dobré vedení manažera, přístup firmy, kde vidím svůj potenciál a následná motivace se dál zlepšovat a posouvat.


Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Do asociace CAFIN jsem se připojila, abych mohla komunikovat s lidmi se stejným profesním zájmem. Abych se od nich mohla naučit novým věcem, sdílet zkušenosti a diskutovat s nimi.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?


Zúčastnila jsem se semináře „Finanční analýza a řízení podnikových financí“. Ráda na tento seminář vzpomínám, už jen díky lektorovi, který tento seminář vedl. Skvěle nás do problematiky zapojil, hlavním přínosem semináře byla analýza příkladu z praxe.


Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnila a proč?


Ráda bych se zúčastnila certifikovaného cyklu Finanční Controller, abych si rozšířila obzory
v controllingu.

 

_________________________________________________________________________________

„Začínala jsem jako finanční analytik, jelikož se ráda učím stále nové věci a mám ráda výzvy, za nedlouhou dobu jsem se  posunula na pozici finanční analytik a controller.“

_________________________________________________________________________________

 

 

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Velkou zátěží pro firmy je administrativa, která představuje mnoho nákladů. Dále velká konkurence, která vede k tomu, že firmy expandují a rozšiřují svou oblast podnikání, s čímž souvisí problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a jejich velkou fluktuací. Nemenší zátěží pro firmy jsou pak také změny měnových kurzů a špatné reakce na ně.

 

_________________________________________________________________________________

„Ráda bych se zúčastnila certifikovaného cyklu Finanční
Controller, abych si rozšířila obzory v controllingu.“

_________________________________________________________________________________


Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?


Nejraději relaxuji cestováním a cyklistikou.

 

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Snažím se nezabývat se zbytečnými věcmi.

 

Mgr. Milada Sluková

_________________________________________________________________________________


Milada Sluková o sobě říká, že je cílevědomý člověk, který je dynamický, rád se zdokonaluje a učí se novým věcem. Má ráda práci s čísly, která vyžaduje pečlivost. Považuje se za typ člověka, který dotahuje věci do konce. Její sen je, aby její práce byla zároveň i jejím koníčkem.

Další zprávy z této kategorie