rozhovor

Dnes odpovídá...
Michal Gáll

V tomto čísle vám přinášíme rozhovor s Michalem Gállem, který se stal členem teprve nedávno a který působí jako obchodní ředitel ve společnosti RESPECT. Které akce CAFINu již stihl navštívit nebo na které se v blízké době těší? Proč věří na náhody? Dočtete se v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým obchodním ředitelem?

Dobrý ředitel by dle mého názoru měl být vytrvalý, vynalézavý a mít schopnost bojovat až do konce. Zároveň musí být oporou, vyzařovat pozitivní energii a v neposlední řadě by měl motivovat ostatní a pomáhat jim v jejich rozvoji. Samozřejmě není toho málo, ale chci tím říct, že pro mě není pozice ředitele jen o získaných pravomocích, ale především o tom, jak dokáže ostatní lidi zapálit do práce a být pro ostatní skutečným lídrem. A považuji za velké štěstí, že právě ve společnosti RESPECT je firemní kultura a úroveň zaměstnanců nastavena tak, že jsem od počátku svého působení v naší firmě měl možnost být obklopen právě takovými lídry.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

I když jsem na VŠE studoval přímo obor bankovnictví a pojišťovnictví, profese pojišťovacího makléře v učebních osnovách zahrnuta nebyla; ale myslím si, že to vzhledem k velikosti našeho trhu ani není potřebné. V Česku se průmyslovému makléřství věnují odhadem vyšší stovky profesionálů. A je mojí ctí spolupracovat s nižšími stovkami těchto profesionálů, tedy svými kolegy ve společnosti RESPECT.

Konkrétní dovednosti naší profese si člověk osvojí až praxí. Důležitější ale je, že se jedná o silně zákaznicky orientovanou službu, kterou musí mít člověk v povaze. Kvalitní firemní pojišťovací makléř zabezpečí veškeré pojistné záležitosti klienta od A do Z; a proaktivně ho obeznámí s riziky jeho podnikání a prověří je, vyjedná pro něj nejvýhodnější podmínky pojištění, podrobně vysvětlí rozsah klientova krytí a nastaví efektivní systém správy pojistného programu a likvidace pojistné události.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

V současné době považuji za největší úspěch zavedení určitých projektů podporujících rozvoj obchodu v naší firmě. Z akviziční oblasti je samozřejmě největším úspěchem obstání vůči konkurenci v náročných tendrech a následné získání dlouhodobé důvěry a spokojenosti našich klientů.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

S oblibou si čtu příběhy úspěšných lidí z různých oblastí, ať už jsou to technologičtí lídři, zakladatelé perspektivních startupů apod. V tak velkém množství inspirativních a zajímavých lidí je těžké vybrat jednu osobu, které si vážím, která je mým vzorem. Obecně si vážím každého profesionála z našeho i jiného oboru, ať už je z makléřského byznysu, pojišťoven, nebo z oblasti financí. Snažím se načerpat co nejvíce dobrého od každého z nich a neskutečně si vážím píle a cílevědomosti všech, kteří to ani přes počáteční nezdary nikdy nevzdali.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Odjakživa mě zajímaly náhody, nahodilé události nebo obecně pravděpodobnost; ostatně jeden z mých oblíbených filmů je Magnolia od Paula Thomase Andersona. Ale i když je tato záliba dlouhodobá a v oboru jsem už téměř deset let, profesionální deformace se zatím neprojevuje. Určitě nejsme pojištěni proti všem pojistitelným rizikům. Když mi ale tchán, který se všeobecně nepojišťuje, vyprávěl, jak u nich podruhé v průběhu jednoho roku hořelo a v obou případech museli zasahovat hasiči, tak už jsem se neubránil jemnému doporučení na sjednání pojištění. Ale řekněme si, jaká je pravděpodobnost, že se to stane potřetí?! 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Když se zpětně ohlédnu, tak práce, kterou jsem dělal během studií, a obor na vysoké škole, který jsem studoval, přirozeně vyústily v to, čemu se v současnosti věnuji.

Ve čtvrtém ročníku VŠ jsem pracoval v jedné konzultantské společnosti, kde jsem měl na starosti rozvoj obchodu, včetně koordinace menšího týmu. Po ukončení fakulty financí na VŠE jsem začal pracovat na pozici obchodního manažera ve společnosti RESPECT. Tímto se zkombinovaly obory financí a obchodu.

Za klíčové momenty v kariéře považuji jednak získání prestižních klientů, ale i, a to teď bude znít jako klišé, každé vystoupení z osobní komfortní zóny. Ať už to v začátcích byl nepopulární cold calling, opakované vyjíždění za potenciálním klientem na druhou stranu republiky s vědomím, že šance uzavřít obchod byla mizivá, nebo dlouhé prezentace početnému publiku.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Samozřejmě, vzhledem k mé „obchodní“ funkci, jedním z důvodů je možnost potkat se se zástupci firem a zjistit, co je v oblasti pojištění a řízení rizik trápí, s čím bychom pro ně mohli být nápomocni.

Na straně druhé, účastí na akcích asociace CAFIN vidím možnost inspirovat se reálnými příběhy z jiných firem a obeznámit se s nejnovějšími trendy v oblasti finančního řízení.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?

Rád bych se zúčastnil CFO panelu. U osobních jednání u našich klientů je nejčastější protistranou právě finanční ředitel a je vhodné být v obraze, jakým největším výzvám tito profesionálové v současnosti čelí.

Kolegové z našeho oddělení Credit Risku se těší na Treasury fórum nebo na seminář o trendech v exportním financování. Právě toto oddělení ve společnosti RESPECT, které vedle standardního pojištění pohledávek poskytuje poradenství i v oblasti pojistných záruk, politických rizik a pojištění investičních celků a projektů, máme jedno z nejsilnějších na trhu. Rozsah služeb, které kolegové standardně nabízí, je nesrovnatelný s tím, s čím mají firmy běžně zkušenosti.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

V době současné nízké nezaměstnanosti je pro firmy velmi obtížné najít kvalitní zaměstnance, což je brzdí v možném růstu a rozvoji.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Například se snažím praktikovat pravidlo dvou minut. V praxi to znamená, že práci, která se dá vyřídit do dvou minut, neodkládám. Je to aplikovatelné zejména u e-mailů nebo rychlých telefonátů.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

S manželkou se rádi koukáme na filmy a velmi rádi cestujeme. A samozřejmě se snažím udržovat v dobré fyzické kondici sportem, případně turistikou. 

 

Ing. Michal Gáll

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Bankovnictví a Pojišťovnictví. Svou praxi začínal jako manažer rozvoje obchodu ve společnosti poskytující poradenství v oblasti euro fondů, v roce 2010 nastoupil do pojišťovací makléřské společnosti RESPECT, a.s. kde prošel pozicemi obchodního managera, Business Development Directora až po pozici Obchodního ředitele. Od 1. 7. 2019 byl jmenován do funkce člena představenstva RESPECT, a.s. a nadále zůstává ve funkci Obchodního ředitele RESPECT, a.s.

Další zprávy z této kategorie