rozhovor

Dnes odpovídá...
Martina Klášterková (Lupasoft)

Osobním členství se nedávno k naší asociaci CAFIN připojila Martina Klášterková ze společnosti Lupasoft. Martina je čerstvou absolventkou Západočeské univerzity v Plzni a svou kariéru neponechává náhodě, což dokazují nejen předešlé pracovní zkušenosti "při škole", ale také aktivní se zapojení do aktivit CAFINu a také vzdělávacích akcí Controller Institutu. Jaké má vzory a co vše má v Lupasoftu na starosti se dozvíte v následujícím rozhovoru.

 

 

Co podle Vás znamená být dobrým Controller-analyst?

Jak již samotné pojmenování pracovní pozice napovídá, jsem na úplném začátku poznání controllingových procesů v praxi. Pracuji ve společnosti, jejímž cílem je nastavit u zákazníků controllingové činnosti tak, aby odpovídaly jejich potřebám a podávaly pravdivý obraz o fungování podniku jako celku. Mým úkolem je identifikovat a pochopit všechny vazby v podniku, prověřit stav controllingu a navrhnout jeho koncepci. Být dobrým controllingovým analytikem pro mě znamená schopně komunikovat, být empatická a přesvědčivá.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Bází českého veřejného školství jsou teoretické rámce, které je nutné znát pro další rozvoj, ale nepřipraví vás na řešení složitých situací, které se v praxi vyskytují. Stejně tak jako ekonomické modely fungují za jasně daných předpokladů, tak poznatky získané studiem lze použít jen v určitých situacích. Musím se přiznat, že za půlroční ekonomicky aktivní období naprosto ideální podmínky nenastaly. Vzniklá situace je jistě determinována obecným zaměřením mého studia – Podniková ekonomika a management, kterým jsem získala poznatky napříč různými obory, avšak ne do hloubky. Na vysoké škole jsem se naučila samostatnosti, odpovědnosti za svá rozhodnutí, poradit si s každým zadaným úkolem, ať se to vztahuje ke controllingu či jiné ekonomické oblasti – vedení účetnictví, marketingu, managementu, ale prospěšné by bylo utvářet silnější pouto mezi školami a zaměstnavateli a získávat tak cenné informace o reálném fungování podniků již při studiu.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

Za aktuální úspěch mohu označit zdařilé dokončení vysokoškolského studia. Nemít příležitost studovat, nikdy bych se nedostala k takové práci, kterou vykonávám, a nebyla bych ani členem CAFINu. Zvolením tématu své diplomové práce jsem se dostala do firmy, která mi dala příležitost poznání krás a zákoutí controllingu a pracovat se softwarovým controllingovým nástrojem. Souvisejícími dílčími úspěchy je získané ocenění za diplomovou práci a otisknutí případové studie v odborném časopisu.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Osob, kterých si vážím, je nespočet. Jsou jimi rodinní příslušníci, přátelé a známí, kteří mě svými radami a sdílenými životními událostmi nevědomky dál směřují. Z profesního hlediska je mým vzorem zaměstnavatel, který je studnicí moudrosti v oblasti controllingu a IT. Mým cílem je dostat se alespoň z části na jeho úroveň.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Nevím, zda se to dá označit za deformaci, ale pravda je taková, že plánování volného času je závislé na množství a urgenci pracovních úkolů. Jsem schopná a ochotná sedět u PC i o víkendech, pokud to situace vyžaduje.
Přiznávám, že za nepřetržitě zapnutou funkcionalitu v mých myšlenkách lze považovat přepočet nákladů obětovaných příležitostí.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaké byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Moje kariérní cesta je teprve na začátku, protože vysokoškolská studia jsem dokončila v letošním roce, ale již při škole jsem se snažila pracovně rozvíjet. Souběžně při studiu na střední škole jsem pracovala v leasingové společnosti, při vysoké škole jsem se stala součástí týmu studentské neziskové organizace a také jsem dostala příležitost pracovat v poradenské společnosti na pozici junior konzultant průmyslového inženýrství.

Co Vás vedlo k tomu připojit se k asociaci CAFIN? Jaká máte očekávání?

Primárním impulsem byla moje účast na 18. Controllingovém fóru, kde jsem měla možnost vést dialog s mnoha zajímavými lidmi z oboru, proto idea dlouhodobé spolupráce byla nasnadě. Možnost pravidelných setkávání je velmi lákavá, a proto jsem neodmítla nabídku stát se členem asociace CAFIN. Očekávám, že spolupráce s asociací povede nejen k osobnímu rozvoji, ale bude přínosná i pro ni.

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnila, ráda vzpomínáte a proč?

Velmi pozitivní a hlubokou vzpomínku ve mně zanechalo 18. Controllingové fórum. Vše bylo dokonale připraveno: workshopy, přednášky i neformální program. I složení účastníků fóra bylo povedené. Celková atmosféra byla klidná a příjemná.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Plánuji se zúčastnit certifikovaného cyklu Diplomovaný controller z důvodu získání komplexních informací a vytvoření uceleného přehledu o aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení.

 

---------------------------------------

Ing. Martina Klášterková

Martina je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, kde na Ekonomické fakultě studovala obor Podniková ekonomika a management. Již při studiu VŠ se stala členem týmu ve společnosti Lupasoft, kde působí do současnosti na  pozici „PR Manager, Controller – Analyst“. Martina je zodpovědná nejen za marketing, účetnictví, ale také oblast controllingu. Ve volném čase má ráda tanec, kolo, plávání, běh, horolezení, lyžování, bruslení a také cestování.

Další zprávy z této kategorie