rozhovor

Dnes odpovídá...
Martin Štefík

Martin působí posledních 10 let ve společnosti Microsoft. Začínal jako Business Controller, v současné době je na pozici Regional CFO pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko.  Myslíte, že je pro práci v Microsoftu důležitá láska k technologiím nebo k číslům? O tom i mnohem dalším je náš rozhovor.

V roce 2010 jste nastoupil do Microsoftu. Napadlo Vás v té době, že zde strávíte 10 let? Byl Microsoft Vaší „vysněnou firmou“?

Microsoft byla společnost, kterou jsem vnímal jako technologického giganta, jako firmu s obrovským potenciálem, která dělá věci v nadnárodním měřítku. Nečekal jsem, že u této firmy strávím 10 let, od svých rozhodnutí nemám takováto očekávání, spíše zkouším nové věci a dělám je intuitivně. Proto jsem do Microsoftu nastoupil, abych se tu něco nového naučil. Rád se pouštím do neznáma.

Pokud bych zkratkovitě popsala Vaši kariéru, dala by se shrnout slovy „z auditu do controllingu a z controllingu k CFO“. Máte rád čísla?

Čísla opravdu miluji. Tady ani není možná jiná odpověď. Čísla jsou za vším. Manželka se mi směje, že si pamatuji všechna možná i nemožná čísla, ale čísla jsou taková droga mého života.

Jak se člověk propracuje k lásce k číslům? Nejsou dnes čísla spíše strašákem? Děti se často matematiky ve škole bojí.

Od malička jsem navštěvoval třídy s rozšířeným matematickým vzděláním, to mi určitě pomohlo, abych si uvědomil, že za vším jsou vlastně čísla, která nám poskytují jakýsi insight navěc. Hodně věcí se dá zracionalizovat, spousta z nich má základ v číslech.

V dnešní době máme kolem sebe spoustu dat, která jsou ve formě čísel, a lidé potřebují znát nějaké základní principy a rady, jak si s těmito čísly poradit. Jak toto funguje u Vás na Vašem oddělení? Máte na kolegy nějaké nároky, co se týče právě té zmiňované lásky k číslům?

Kolegy si vybíráme podle toho, zda je bude jejich práce bavit. Je potřeba myslet na balanc mezi tím, co oni přinesou firmě a co dá firma do života jim. Musí mít vztah k souvislostem, dobře to propojit. Někdy hledáme i mezi lidmi, kteří nemají ekonomické vzdělání, ale umí věci spojovat do souvislostí a logicky uvažovat.

Již před více než dvěma lety jsme společně připravovali setkání s názvem Finanční oddělení 4.0. Co se za tu dobu u Vás událo? Jak si aktuálně představujete finanční oddělení budoucnosti?

Stále pokračujeme v implementaci financí do technologií, a měníme tak strukturu finančního oddělení. Automatizujeme, snažíme se ladit odhady, algoritmy, které předpoví vývoj do budoucna. Agenda se týká hlavně funkcí jako je Business Controller, které už nyní neposkytují kolegům data, ale pracují na navrhování struktur procesů, takových, které budou nadále výhodné jak pro nás, tak i pro zákazníky.

Jaká je podle Vás role technologií v našem životě? Ordinujete si někdy „technologický detox“?

Rozhodně ano, jsem zastáncem vyváženého zdravého životního stylu. Všeho moc škodí. Na dovolené vypínám všechny pracovní aplikace a snažím se oddělit pracovní život od soukromého, když se to dá. Abych se mohl soustředit a podat kvalitní výkon, zjistil jsem, že nemohu pracovat déle než 6 až 8 hodin, jinak už nejsem produktivní. Také nesmím od jiné činnosti odbíhat zpět k práci. Myslím, že člověk by se neměl myslet na svou práci, pokud je například s rodinou, anebo dělá nějakou volnočasovou aktivitu.

Kdybychom zůstali ještě u těch technologií – s jakými se setkáváte denně? Předpokládám, že jsou to přímo Microsoft technologie, ale které konkrétně používáte Vy nebo Vaši kolegové v oblasti controllingu?

Tím, že pracujeme každý den s daty, jsou to samozřejmě technologie okolo dat. Datový reporting je už na 90-95 % zautomatizovaný. Všichni naši business partneři mají přímý přístup k datům, které mohou sami najít a podívat se na ně, označil bych to jako taková „self service“, tedy samoobslužná data. Hodně firem se potýká se zpracováním dat a s jejich prezentováním. Problém s prezentováním už máme za sebou, ladíme spíše grafickou stránku a predikci do budoucna s umělou inteligencí. Jaké algoritmy budou nejpřesnější, jak data vylepšit. Základem je ale stále přesnost a kvalita dat.

Mnohé tradiční firmy mají s daty problémy. Co byste jim poradil?

Nejdůležitější je jasná datová strategie. Vědět, co z dat chceme dostat, jak je použít, jak třídit, jak optimalizovat infrastrukturu na pozadí, aby nám umožnila data spojit dohromady. My v Microsoftu máme štěstí v tom, že máme naši strategii dokončenou už přes pět let, o to více z toho dnes těžíme.

Stačí pětiletá historie na zavedení prediktivních modelů, o kterých jste se před chvílí zmiňoval?

Nejde o pětiletou historii dat, jedná se o pětiletou celosvětovou snahu zoptimalizovat tato data, a v tom případě pět let určitě stačí. Naše poučení – je potřeba používat velmi kvalitní data. Ta, která do systému vtékají automaticky, jsou často kvalitní, ale problém bývá s těmi, která lidé vkládají automaticky. Příkladem by byl seznam obchodních příležitostí, na kterých pracují naši obchodníci. Pokud obchodník nemá v systému aktualizované informace a detaily, tak systém, jakkoliv propracovaný, s tím nebude umět pracovat. Stále je potřeba klást důraz na aktualizaci a kontrolu.

Kromě trendu digitalizace je druhým dlouhodobějším trendem situace na trhu práce. Klíčové je najít ty správné lidi. Máte na starosti několik regionů, už jste v Microsoftu získali recept, jak na to?

Microsoft je silná a inovativní firma, máme velmi provázaný plán a vizi společnosti, a to lidi stále více láká. Chtějí se sžít s myšlenkou té či oné firmy, chtějí vědět, na čem vlastně pracují. Vše začíná velmi dobře nadefinovanou, a hlavně transparentní strategií, a to platí napříč regiony. Lidé musí vědět, co svým činem v práci ovlivní, vidět výsledky. Motivuje je to k lepšímu výkonu.

Máte na starost Českou republiku, Slovensko, Polsko i Maďarsko. V dnešní době technologií není problém se s lidmi spojit, ale něco jiného je šéfa vidět naživo než ho pouze slyšet. Jak k tomu přistupujete?

Snažím se, abychom se jednou za kvartál viděli jakožto celý tým. Česko a Slovensko spravujeme dohromady a Polsko a Maďarsko navštěvujeme jednou za tři čtyři měsíce, což je z pohledu efektivnosti dostatečné, jelikož se vidíme se i na jiných společných událostech. Do toho si hodně voláme. Virtuální cestou se vytvoří vztahy, které jsou čistě pracovní, a přitom  velmi efektivní. S málokým si tímto způsobem vytvoříte vztah, který dospěje tak daleko, že byste se sešli osobně na kávě mimo práci, jsou to čistě pracovní, krátko- až střednědobé vztahy. Tato efektivita je tu ale samozřejmě na úkor lidskosti pracovního prostředí, proto je důležité najít správný balanc.

Manažeři často odcházejí do jiných firem, protože hledají další výzvy. Nabízí pro Vás Microsoft ještě dostatek příležitostí?

Když pracujete pro firmu, která je v TOP 3 na světě, příležitosti máte takřka neomezené. Microsoft mi dává prostor na seberealizaci tak, jak si to představuji. Cítím se tady tak, jako kdybych měl vlastní podnikání. Můžu se obklopit lidmi, kterým důvěřuji. Je to obohacující práce a prostředí. Jde stále o to, naučit se něco nového, případně se i přestěhovat a žít v nové zemi. Jsem tu již 10 let, ale každý týden, snad i každý den se učím něco nového. Microsoft inovuje, míra inovací je až tak výrazná, že se někdy ptám sám sebe, zda není těch inovací moc najednou, zda nejdeme o něco rychleji, než je potřeba.

Při pohledu do Vašeho životopisu je mi sympatické, že máte pozitivní vztah ke vzdělávání. Co je podle Vás to nejdůležitější ve vzdělání na pozici CFO?

Pro mě je základ, aby CFO rozuměl samotnému businessu, své firmě, jejím možnostem, aby měl perspektivu. Musí umět správně vyhodnotit různé situace a investiční příležitosti. Je to neustálá práce s lidmi, a tu bych někdy přirovnal až k alchymii.

Jak přistupujete ke vzdělání Vašich dětí? Mají také rády čísla?

Musím říct, že kladu větší důraz na správné hodnoty, na to, co je v životě podstatné, čeho si mají vážit. To, co se učí ve škole, a tím myslím hlavně ty technologické věci, ty zatím nevidím jako až tak podstatné, mohou se o tom dočíst za pár sekund na internetu. Důležitější je cit pro to, co dělají, to se totiž člověk ve škole jen tak nenaučí. Kritické myšlení, postavení hodnot, kreativita a komunikace s okolím, to považuji za základ.

Jaké máte aktuálně priority, v čem se chcete posouvat dál? Říkal jste, že se učíte každý den, máte ale nějaké dlouhodobější osobní cíle?

Málokdy plánuji vlastní osobní pracovní cíle, aktuálně ale pracuji na tom, abych měl větší regionální přehled a uměl lépe pracovat s kontextem a rozeznat, zda v rámci daného regionu máme možnost investovat. Znamená to nesoustředit se na jednu zemi, ale na celý region jako celek. Druhým mým cílem by bylo soustředit se na vnitřní organizaci firmy, ať už z té finanční stránky, anebo ve smyslu nabírání nových pracovníků, kteří jsou pro nás hnacím motorem.

Kdybyste měl vyzdvihnout jednu věc, která Vám za dobu Vašeho působení v Microsoftu přišla nejzábavnější, která by to byla? Mátě také nějaký projekt, na který jste nejpyšnější?

To je velmi zajímavá otázka. Nejvíce mě baví sledovat, jak měníme celý ten náš business model, čímž nemyslím jen strukturu firmy, ale i náš skillset a plány tak, aby byly co nejrelevantnější pro budoucnost a budoucí trh. Například dříve jsme se soustředili na prodej klasických licencí, a dnes naopak pracujeme hlavně s Cloudem. Bohužel projekty, na které jsem nejpyšnější, nemohu zatím nikomu prozradit, jsou stále tajné. Rozhodně ale můžu říct, že jsem pyšný na schopnosti svých lidí.

Na závěr rozhovoru prozraďte našim čtenářům, zda máte nějaké motto, kterým se řídíte, případně vzor, který Vás inspiruje?

Většinou na takovéto otázky odpovídám, že žádný vzor nemám, jelikož beru inspiraci od vícera lidí. Všeobecně je mým cílem žít vyvážený život. Nechodit do práce jen si odpracovat svých osm hodin. Nejhezčí pocit je ten, když vím, že má moje práce smysl.

Děkuji za rozhovor

Olga Cechlová

CAFIN

 

Ing. Martin Štefík

Martin vykonává roli finančního ředitele společnosti Microsoft Česká republika od 1. února 2016. Do české pobočky přišel z ústředí Microsoftu pro střední a východní Evropu, kde působil necelé dva roky jako finanční manažer pro oblast retailu. Čtyři roky před tím strávil ve slovenské pobočce Microsoftu v roli byznys controllera a pět let před tím v lokální pobočce PricewaterhouseCoopers. Vystudoval finanční management na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici a je seniorním členem ACCA. Aktuálně studuje na Wharton Business School a ve volném čase se věnuje rodině, cestování, běhání a golfu.

 

Další zprávy z této kategorie