rozhovor

Dnes odpovídá...
Martin Plachý - člen odborné rady CAFINu

Martin patří mezi nejmladší členy odborné rady CAFINu. Přestože nás zná již delší dobu, v odborné radě je od roku 2015. Za jeho odborný názor, ve kterém se snoubí jeho aktivity v rámci Hospodářské komory, jakož i potřeby menších podnikatelů, jsme moc rádi. Martina jsme se zeptali na pár otázek. V jeho odpovědích se dozvíte, co je, podle něj, nejlepší „škola života“, zda správnému controllerovi postačí „selský rozum“ nebo kde vidí finanční profesi v blízké budoucnosti.

Martin Plachý - člen odborné rady CAFINu

 

Nejlepší školou je právě život sám. Všimněte si, že úspěšní podnikatelé mají zpravidla i zajímavé životní zkušenosti. O těch nejlepších se píší knihy, které jsou plné zajímavých, až bláznivých historek. Každý z nás je jiný, každému vyhovuje něco jiného, osobně preferuji ve svých aktivitách pestrost. Někdy je to na zbláznění, ale každý den se učíte něco nového, docházejí Vám nové souvislosti. Zkrátka jsem přítelem sezení na více židlích :-).


Nejdůležitější vlastností, které si všímám u úspěšných podnikatelů, je touha po svobodě. Myslím si, že právě tato touha je hnací silou prosperity celé společnosti. Proto jsem proti každému nápadu, který omezuje prostor pro svobodné aktivity lidí.

_________________________________________________________________________________

„Nejdůležitější vlastností, které si všímám u úspěšných podnikatelů, je touha po svobodě.“

 _________________________________________________________________________________

 

Controlling bývá často přirovnáván ke zdravému selskému rozumu. Co myslíte, musí se člověk se  elským rozumem narodit, nebo se dá nějak tato schopnost cvičit, trénovat, naučit?

 

To je správná otázka, na kterou bych také rád znal odpověď. Když odhlédnu od toho, s čím se každý z nás narodil, pak zbývá spousta věcí, na kterých máme příležitost pracovat a rozvíjet je. Myslím si, že tzv. selský rozum souvisí se všestranností. Přeci i ve svých firmách vidíme, že tzv. univerzálové se stávají čím dál tím důležitějšími, i kdybychom právě neprožívali současnou situaci na trhu práce. U vzdělání věřím spíše v klasické základní obory než v různé módní studijní směry. Jsem si jist, že takovýto přístup nás lépe připraví na budoucí vývoj, ať je jakkoliv překotný, bez ohledu na obor, ve kterém každý z nás působí nebo působit bude.

  

 _________________________________________________________________________________

„I ve svých firmách vidíme, že tzv. univerzálové se stávají čím dál důležitějšími, i kdybychom právě neprožívali současnou situaci na trhu práce.“

_________________________________________________________________________________

 

Blíží se 10. výročí vzniku naší asociace CAFIN. Jak vnímáte současné trendy, jaké jsou výhledy  do budoucna, co můžeme podle Vás očekávat ve finanční profesi?


Nejdříve bych Vám chtěl k takto pěknému výročí pogratulovat, odvedli jste velký kus práce. Z mého pohledu vidím pokračující trend v přehlcování množstvím dat. S velmi rychlým rozvojem IoT se toto množství bude ještě zvětšovat a pronikat i do finanční oblasti, byť možnosti vizualizací se neustále zlepšují. Budoucností jistě je pokračující integrace dílčích podnikových subsystémů, kdy rozhodování o konkrétních činnostech se přímo odráží do finančních výsledků. S tzv. selským rozumem si možná nevystačíme, ale pořád je výhoda ho mít :-).

 

Ing. Martin Plachý, Ph.D.

_________________________________________________________________________________


Je členem představenstva Hospodářské komory České republiky, je předsedou pracovní skupiny pro eGovernment v rámci Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu. Dále je členem Předsednictva Rady vlády pro informační společnost. Rovněž působí v Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina a je předsedou Okresní hospodářské komory Pelhřimov. Externě vyučuje kurzy zaměřené na controllingové řízení podniku na Masarykově ústavu vyšších studií a Fakultě elektrotechnické v rámci Českého vysokého učení technického v Praze. Podílel se na vzniku Mendel Design Lab na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se věnuje tématům produktově orientovaného řízení podniku. Společně se svou rodinou podniká na Vysočině a buduje značku FARMA POŘÍČÍ.

Další zprávy z této kategorie