rozhovor

Dnes odpovídá...
Martin Ježek

Další inspirativní rozhovor nám poskytl Martin Ježek, který je partnerem ve společnosti Finance For You, kde působí jako konzultant pro nastavení finančního reportingu a účetnictví menších a středních podniků. Proč považuje za důležité umění naslouchat, jaké má vzory nebo co ho vedlo k tomu se přihlásit do řad dalších 300 lidí z financí a controllingu – do CAFINu – se dočtete níže.

Co podle Vás znamená být dobrým finančním ředitelem?

Bez základů dům nepostavíš – tedy nutné je mít odborné znalosti, které člověk zkrátka potřebuje, aby věděl „o čem to je“. Jenže základy nestačí. Mířím tím k tzv. softskills. Ze všech obvyklých, kterými šéf/kolega…musí disponovat, považuji za tu základní schopnost naslouchat (doopravdy naslouchat). Dost věcí to zjednodušuje.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?

Možná mám tendenci to, co se stalo dříve, lehce nedoceňovat. Ale domnívám se, že na- prostou většinu toho, co skutečně potřebuji, jsem se naučil až mimo školu. Čest výjimkám – k financím jsem se dostal přes účetnictví a k tomu mě přivedla skvělá profesorka (Dana Vesecká) na střední škole (OA Slaný) – děkuji jí tak alespoň touto cestou.

_______________________________________________________________________________

„Bez základů dům nepostavíš – tedy nutné je mít odborné znalosti,

které člověk zkrátka potřebuje, aby věděl‚ o čem to je‘.“

_________________________________________________________________________________

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?

Náš tým roste mimo jiné spolu s požadavky jednoho z našich největších klientů – globální agentury zabývající se content marketingem (Wings 4U). Z dříve běžného českého s. r. o. vy- rostla do mezinárodní struktury a my patříme k několika málo partnerům, kteří to s naším klientem zvládají od začátku až do dnešní doby.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Svět je malý, na těchto stránkách se už představoval – je to Honza Bolek, CFO v DEK a. s. Patří k těm nejbystřejším lidem, které znám.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Samozřejmě, s manželkou totiž pracujeme v jednom týmu. Zrovna před pár dny jsme trávili večer debatou o tom, jak moc zábavné je sledovat to, jak se zákonodárcům tu a tam nedaří dobře promítat změny jednoho zákona do zákona, který s ním souvisí.

 

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Které momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Začal jsem v neziskovce AISIS, kde dodnes vlastně částečně působím. Tady jsme začali nabízet služby finančního řízení a účetnictví dalším neziskovkám. Poté jsme přibrali první komerční firmy a založili Finance 4U, s. r. o. Za klíčový moment považuji to, že z kolegy, který u nás jako tehdejší student začínal na brigádě, je dnes můj business partner. Petře, díky!

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

CAFIN vnímám jako zdroj informací, bez jejichž neustálého nasávání se neobejdu, pokud chci to, co dělám, dělat dobře.

 

Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?

Jsem zelenáč – byl jsem pouze na listopadové konferenci IT pro finance, kde jsem našel to, co jsem potřeboval.

 

Ing. Martin Ježek

___________________________________________________________________________

Partner ve společnosti Finance For You. Působí jako konzultant pro nastavení finančního reportingu a účetnictví menších a středních podniků. Vystudoval personalistiku na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a podniko- vé finance na Fakultě managementu a ekonomiky VUT Brno.

Další zprávy z této kategorie