rozhovor

Dnes odpovídá...
Lucie Dostálková: Vítejte v mém filmovém světě aneb z banky do světa kultury

V tomto vydání jsme vyzpovídali rodačku ze Zlína, kterou její životní cesta zavedla přes bankovní sektor do světa kultury. Lucie je jednatelkou společnosti FILMFEST, s. r. o., která pořádá jeden z největších a nejoblíbenějších filmových festivalů v ČR i v Evropě – Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně.

 

Můžete prosím na úvod popsat, kudy vedla Vaše profesní cesta od ukončení studia Podnikové ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Má profesní cesta začala shodou okolností již při studiu. Jsem absolventkou Vámi zmíněné vysoké školy, konkrétněji Fakulty managementu a ekonomiky. Na této fakultě je pro úspěšné ukončení studia nutné absolvovat odbornou stáž. Když jsem přemýšlela, kde absolvuji právě svoji stáž, zaujala mě nabídka stáže v bankovnictví, protože to byl obor, který mě tehdy velmi zajímal, a chtěla jsem získat více znalostí v této oblasti. Tuto stáž se mi nakonec podařilo získat.

Bylo to v době, kdy mě čekal poslední semestr na bakalářském studiu. Po úspěšném ukončení studia mi byla ze strany této bankovní instituce nabídnuta pracovní nabídka, kterou jsem přijala a navazující studium jsem dokončila již jako zaměstnanec v oblasti bankovnictví. A tuto zkušenost považuji jako první klíčový moment.

Během své práce v bankovnictví jsem měla možnost pracovat s portfoliem klientů, které se mi časem rozšířilo o možnost pracovat i s klienty z oblasti malých a středních firem. To byl druhý klíčový moment, kdy jsem si uvědomila, že bych se ráda vrátila k původnímu zaměření, které jsem vystudovala. Když se objevila nabídka podílet se na projektu ZLÍN FILM FESTIVAL jako podpora v ekonomické oblasti, neváhala jsem a změnila profesní zaměření.

 

Vaše současné působiště je ve společnosti ZLÍN FILM FESTIVAL (FILFMFEST, s. r. o.). Můžete našim čtenářům přiblížit, o jakou filmovou přehlídku se jedná, komu je festival určen a jaká je jeho historie?

Společnost FILMFEST, s. r. o. je pořadatelem projektu ZLÍN FILM FESTIVAL – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně, který se koná na přelomu měsíců května a června. Samotný festival v dnešní podobě byl založen roku 1961 a letos připravujeme jeho již 57. ročník. Tento festival považujeme za nejstarší a největší filmovou přehlídku svého druhu na světě.

Jeho festivalové projekce se konají nejen ve Zlíně, který je během festivalu centrem dění, ale také v dalších městech v rámci České republiky. Během jednoho ročníku uvádíme více než 350 snímků z více než 50 zemí světa. Při minulém ročníku festivalu jsme uvedli 361 filmů z 56 zemí.

 ___________________________________________________________________________________

Nejvíce času ovšem zabírá administrativa

a procesování dotačních titulů, které tvoří podstatnou

část financování našeho projektu.

___________________________________________________________________________________

 

Hlavním zaměřením festivalu je prezentace světového filmu pro děti a mládež v České republice a jeho konfrontace s tuzemskou filmovou tvorbou pro toto publikum. Je zde prostor jak pro profesionální, tak i studentskou tvorbu.

Jak jsem již zmínila výše, festival je primárně zaměřen na dětské publikum. V posledních letech se snažíme festival přiblížit i starším návštěvníkům z řad dospívajících a dospělých. Proto jsou jak ve filmovém, tak i v doprovodném programu realizovány sekce, které jsou určeny právě pro tyto návštěvníky, kteří často tvoří doprovod dětským návštěvníkům festivalu.

 

Festival patří svou velikostí mezi významné filmové festivaly ve světě. Jak velké je ekonomické oddělení ZLÍN FILM FESTIVALU? Můžete prozradit, kolik lidí se podílí na celkových každoročních přípravách?

Ačkoliv se jedná o produkčně i finančně náročný projekt, samotný štáb festivalu je úzký. Celoročně spolupracuje na projektu přibližně dvanáct lidí, z toho tři tvoří právě ekonomické oddělení. Před samotným začátkem festivalu se tento základní tým rozšiřuje o externisty a jejich počet s blížícím se zahájením narůstá. Počet se každoročně různí podle velikosti doprovodného programu, odhadem můžeme říct, že to jsou další tři desítky externistů a stovka brigádníků, kteří s námi spolupracovali při loňském ročníku.

Již několik let nám také funguje dobrovolnický program, kterého si velmi ceníme, protože je to pro nás velmi podstatná část lidí, kteří chtějí svůj volný čas věnovat našemu festivalu. Daří se nám každoročně do tohoto programu získat více než sto dobrovolníků.

 

Jak vypadá běžný den šéfky ekonomického oddělení ZLÍN FILM FESTIVALU? A liší se výrazně od dnů, kdy probíhá samotný festival?

Jednotlivé pracovní dny se mi během roku různí, podléhají jednotlivým fázím projektu. Obecněji se dá říct, že každý den zahajuji administrativními činnostmi (e-maily, kontrola smluvní dokumentace a fakturace, stavy bankovních účtů a platby). Nechybí ani operativní porady oddělení, případně týmu, který se podílí na projektu.

Mám na starosti také část našich obchodních partnerů, kde pomáhám zajišťovat komunikaci našemu obchodnímu oddělení. Nejvíce času ovšem zabírá administrativa a procesování dotačních titulů, které tvoří podstatnou část financování našeho projektu.

_____________________________________________________________________

To, na co vás podle mého názoru nepřipraví

a ani nemůže připravit žádná vysoká škola,

je právě umění se dobře rozhodnout

na základě dostupných informací v daném okamžiku.

____________________________________________________________________

 

Jakmile začne festival, mé pracovní dny se velmi liší od těch běžných. Tím, že společnost zastupuji navenek i právně, absolvuji denně několik různých setkání s partnery a našimi dalšími podporovateli, aktivně se účastním doprovodných programů. Také zajišťuji chod festivalového centra po finanční stránce, jsem odpovědná za bezproblémový a bezpečný chod finančních toků z tržeb, které jsou realizovány během festivalových dní.

 

Filmová historie ve Zlíně je spojena už s Janem Antonínem Baťou, který zde nechal založit filmové ateliéry. Mě by ale za- jímalo, jestli se ve Vaší práci prolíná nějakým způsobem vliv Tomáše Bati, nejznámějšího představitele Zlína?

Troufám si říci, že povědomí o životě a díle Tomáši Bati je ve Zlíně a jeho obyvatelích silně zakořeněno, jeho odkaz je všudypřítomný dodnes.

Pro mě je práce a život Tomáše Bati velkou inspirací i v mé současné práci. Ze všeho nejvíce se mi na jeho způsobu myšlení líbí, že vždy chtěl vidět další pokrok, plánoval a rozvíjel, protože chtěl vytvořit společnost, která bude i pro další generace.

Příležitost se dále posunout vždy ráda využiji. Je velmi důležité u našeho projektu přemýšlet i v delším časovém horizontu. Celý projekt se poté stává stabilnějším a lépe se přizpůsobuje změnám. V současnosti řešíme otázky stability financování projektu ze soukromých i veřejných zdrojů v horizontu několika let. Byli bychom rádi, kdyby festival byl v této podobě zachován i dalším generacím.

 

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

Postupně se k mé ekonomické pozici připojila i právní odpovědnost a zastupování společnosti. Často se dostávám do situací, kdy se musím rychle a správně rozhodnout. Vysoká škola mi dala spoustu teoretických poznatků a znalostí.

To, na co vás podle mého názoru nepřipraví a ani nemůže připravit žádná vysoká škola, je právě umění se dobře rozhodnout na základě dostupných informací v daném okamžiku. To je věc, kterou se stále učím a ještě dlouho budu učit, protože právě tyto zkušenosti přicházejí postupně s praxí v daném oboru.

 

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá? Jako svůj největší dosavadní úspěch hodnotím to, že se festival daří finančně stabilizovat. Když jsem začínala, byla to pro mě obrovská výzva, protože jsem v této oblasti měla pouze minimální praxi a zkušenosti.

Dále mě dokáže velmi potěšit pozitivní zpětná vazba k uplynulému ročníku festivalu. Samotný festival se za poslední roky rozrostl a pochvala toho, co děláme, vždy potěší.

 

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život? Projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Určitě ano. Jakmile mám možnost soukromě nebo pracovně navštívit kulturní událost, která je svým charakterem podobná našemu projektu, nevyhnu se srovnání. Vždy mě zajímá především to, co může být pro nás inspirací a dalším zlepšením samotného projektu. Myslím si, že je velmi důležité monitorovat konkurenční projekty a navzájem sdílet zkušenosti. Jen tak můžeme uchovat projekt atraktivní i do budoucna a zároveň flexibilně reagovat na nové trendy v této oblasti.

 

Jak se po náročné práci nejlépe odreagujete?

Tím, že moje profese patří mezi sedavá zaměstnání, nedám dopustit na aktivní od- počinek. Proto je pro mě největším relaxem právě sport, u kterého se soustředím jen sama na sebe a dokážu účinně po náročném dni vypnout. Dále nedám dopustit na cestování, mám ráda objevování novým kultur a zvyků v jiných zemích.

 

Česká republika je velmi úspěšná v konání filmových festivalů, kterých rok od roku přibývá. Momentálně mě napadají Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, Ekofilm, Febiofest, Jeden svět, nebo Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Máte nějakého svého „oblíbence“ a lákala by Vás práce na některém z nich?

Své „oblíbence“ mám, ale s dovolením si jej nechám pro sebe. Každý, výše uvedený festival, je svým zaměřením velmi specifický, proto bych nerada některého vyzdvihovala.

Přiznám se, že osobně by mě spíše lákala možnost získat zkušenosti na některém ze zahraničních festivalů, které spadají do nejvyšší kategorie. Ale je to spíše profesní sen, zatím mě čeká na ZLÍN FILM FESTIVALu spousta práce.

 

Ing. Lucie Dostálková

Absolventka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky se zaměřením na Podnikovou ekonomiku. Již během studií na vysoké škole působila v bankovnictví, kde získala své první zkušenosti. Od roku 2015 je jednatelkou ve společnosti FILMFEST, s. r. o., kde zodpovídá za finanční oblast této firmy. Společnost FILMFEST, s. r. o. je pořadatelem projektu ZLÍN FILM FESTIVAL – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Další zprávy z této kategorie