rozhovor

Dnes odpovídá...
Leoš Brabec

Leoš Brabec si prošel profesním zaškolením v jedné ze společností tzv. „velké čtyřky”. Toto období hodnotí jako klíčové, kdy si osvojil mnoho dovedností, které využivá ve své další kariéře ředitele controllingu ve společnosti Mall Group.

Co podle Vás znamená být dobrým ředitelem controllingu?


Domnívám se, že pro tuto pozici je důležité, aby člověk byl odborníkem v různých oblastech financí, ale zároveň byl dobrým komunikátorem, protože v rámci své činnosti pracuje s velkým množstvím lidí z  různých oddělení a občas také musí z titulu své funkce komunikovat nepříjemné zprávy.


Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučil při studiu, ale osvojil jste si to až praxí?


V praxi jsem si uvědomil důležitost komunikace mezi businessem a financemi. Business by měl chápat finance jako partnera, který mu pomáhá, finance by se zároveň měly zbavit občasné formální rigidity a snažit se vnímat potřeby okolí.


Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdý?


Ze své minulé auditorské praxe to bylo vedení auditu velkého českého pivovaru podle amerických standardů, které představovalo skutečnou výzvu jak směrem k potřebným znalostem, tak řídícím schopnostem. V současnosti je mým významným projektem vedení implementace reportingového a plánovacího nástroje v rámci Mall Group, která však ještě běží, proto ho zatím nijak ohodnotit nemohu.

 

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?


Nejedná se o jednu konkrétní osobu, ale o více lidí, kteří mě inspirovali. Jde o osoby, u nichž se potkává vysoká odbornost s lidským přístupem a férovým jednáním, se schopností motivovat, naslouchat druhým a činit kvalifikovaná rozhodnutí.


Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?


To byste se asi museli zeptat mé manželky, která je však z podobného oboru, takže by to možná také neuměla posoudit. Myslím ale, že se bude jednat o určitou systematičnost a snahu řešit věci rychle a efektivně.


Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Jaké momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?


Po studiích jsem nastoupil jako auditor do jedné společnosti „velké čtyřky“, kde jsem se naučil rychle vyhodnocovat získané informace a dále s nimi pracovat, hledat nejen problémy, ale především jejich řešení, a také pracovat pod časovým tlakem. Toto hodnotím jako klíčové období, kdy jsem si osvojil velmi mnoho z toho, co mohu dále využívat. Přesun z auditu do podnikových financí byl pro mě důležitým milníkem, který mi dodal novou energii a umožnil dále rozšiřovat profesní obzory.

 

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?


Do CAFIN jsem se připojil na základě doporučení od několika kolegů, kteří se starají o svůj rozvoj také díky CAFIN školením a zároveň vnímají výhody zapojení se do komunity lidí s podobnými zájmy. Má očekávání jsou zejména v těchto směrech.


Na které akce asociace CAFIN nebo Controller Institutu, kterých jste se zúčastnil, rád vzpomínáte a proč?


Jsem v CAFIN zatím nováčkem, takže příliš hodnotit nemohu, pozitivně ale vnímám různorodost témat  probíraných v rámci CAFIN konferencí.


Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se rád zúčastnil a proč?


Z nejbližších akcí se chystám na pracovní snídani Daňové a právní novinky 2019.

 

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?


Za velkou výzvu současné doby považuji rychlé technologické změny, vyžadující vysokou míru adaptability na nové podmínky na straně podniků. Zátěž také vidím ve složité a měnící se legislativě, stejně jako v aktuálním nedostatku lidí na trhu práce.

 

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0? Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?


Myslím, že se pro řadu firem jedná o velkou příležitost, jak zlepšit své procesy, zvýšit produktivitu a předběhnout pomalejší konkurenci. V oblasti e-commerce, ve které Mall Group působí, jsou neustálé inovace v oblasti technologií zásadní, ať se bavíme např. o práci s velkými daty nebo o automatizaci skladů. Domnívám se proto, že e-commerce patří mezi odvětví, která budou na novou éru připravena dobře.

 

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?


Nejraději trávím volný čas s rodinou a užívám si malé dcerky. Rád si ale také přečtu knihu, podívám se na dobrý film nebo si zahraji na kytaru.


Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život?


Obecně se snažím hledat na věcech spíše to dobré a držet si pozitivní náladu i v náročnějších obdobích. Život je díky tomu příjemnější.

 

 

 

 

Ing. Leoš Brabec

_______________________________________________________

 Vystudoval ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně, studium si zpestřil dvouletým studijním pobytem v Rakousku na Wirtschaftsuniversität Wien a Fachhochschule Eisenstadt. Kariéru v oblasti financí odstartoval v PwC v oddělení Assurance, kde se zaměřoval na audit výrobních společností a odkud odcházel po sedmi letech z pozice manažera auditu. Od roku 2016 pracuje jako ředitel controllingu ve skupině Mall Group, působící v oblasti e-commerce. Na starosti má manažerský reporting, rozpočtování a rozvoj controllingových činností skupiny.

Další zprávy z této kategorie