rozhovor

Dnes odpovídá...
Lenka Maliňáková

Zkušenosti v controllingu a financích Lenka sbírala v národních i mezinárodních korporacích v různých odvětvích – energetika, telekomunikace, retail. Proč se ale rozhodla prostředí změnit a jaká jsou specifika pozice finančního manažera v reklamní agentuře se dočtete v následujícím rozhovoru.

Co podle Vás znamená být dobrým Financial Control Managerem?

V reklamní agentuře je tato pozice velmi komplexní a specifická. Není to pouze o číslech či excelovských tabulkách. V kompetenci Financial Control Managera je nastavení finančního controllingu, zastřešení účetnictví a daňové problematiky či samotná implementace, optimalizace a řízení cash flow.  Je to člověk, který má přehled o všech aktivitách ve firmě a často spravuje činnosti, jež přesahuji finanční řízení, a úzce spolupracuje s majiteli firmy. Ne že by rád nahlížel mimo svůj resort „nudných čísel“, ale tím, že má přehled o tom, co se ve firmě děje a plánuje, dokáže tyto informace operativně zpracovat, rozumí jim a často řeší úkoly, které mají přesah i do dalších oblastí.

Co jste se z toho, co je důležité pro výkon Vaší profese, nenaučila při studiu, ale osvojila jste si to až praxí?

…učený z nebe nespadl, po prvním úspěchu je důležité neusnout na vavřínech a neustále si osvojovat nové poznatky z praxe, prohlubovat vědomosti, tím získáváte nejen profesně přidanou hodnotu.

Co hodnotíte jako svůj dosavadní největší úspěch? Na co jste nejvíce hrdá?

Každý finanční manažer by na prvním místě nejspíše uvedl dobře zvládnutou účetní závěrku či audit, to samo o sobě je již jistým úspěchem. Ale všeobecně jakýkoliv úspěch přijímám s velkou pokorou, a to nejen po profesní stránce, zároveň se držím hesla: „Jediné limity, které máme, jsou ty, kterým sami věříme.“ Velmi si např. cením zkušenosti být součástí finančního týmu při úspěšné reorganizaci největšího telekomunikačního operátora na českém trhu. V současné době považuji za úspěch regeneraci procesů, implementaci systému controllingu a optimalizaci finančního řízení v reklamní agentuře Mustard. Přesto jej vnímám jako společný úspěch, protože bez důvěry vedení by celý tento proces nedospěl k úspěšnému konci.

Máte (třeba nejen v rámci své profese) nějaký vzor, osobu, které si vážíte? Proč právě tuto osobu?

Mým celoživotním vzorem je a vždy bude můj děda, nejen proto, že založil a řídil úspěšnou společnost, ale především pro jeho neskutečnou pokoru, vědomosti, silnou vůli a přirozenou autoritu. Zároveň jsem měla to štěstí, že v průběhu své kariéry jsem potkala dvě charakterově podobné osobnosti.

Má Vaše profese nějaký vliv také na Váš soukromý život – projevuje se u Vás něco jako profesionální deformace?

Nerada to přiznávám, ale postupem času ano, jsem racionální pragmatik.

Jedním z předmětů zájmu asociace CAFIN je sledování kariérních cest v oblasti financí. Jaká byla Vaše dosavadní kariérní cesta? Které momenty zpětně hodnotíte jako klíčové?

Na mé profesní prvopočátky nelze zapomenout. Začínala jsme jako účetní asistent ve společnosti zabývající se poradenstvím pro management, což se ukázalo jako pevný základ pro mé další cesty. Ty cesty vedly ke controllingu, v podstatě se v jisté chvíli synchronizoval účetní a manažerský pohled, člověk začal více vnímat a vidět souvislosti, propojení. Controllingu a financím jsem se poté věnovala několik let, prošla jsem si národními a mezinárodními korporacemi, nahlédla jsem do různých odvětví – energetika, telekomunikace, retail. Ale postupem času jsem začala cítit svázané ruce při zavádění inovačních procesů, zároveň jsem se více orientovala na optimalizaci finančního řízení a interní audit, proto jsem se rozhodla toto prostředí opustit. A mohu nyní říci, že toto rozhodnutí přišlo ve správnou chvíli.

Co Vás vedlo k tomu připojit se do asociace CAFIN? Jaká máte očekávání?

Potkávat se s profesionály a kolegy z oboru, vzájemně si sdílet zkušenosti, postřehy a pohledy na různá témata z oblasti financí a controllingu, diskutovat takříkajíc „stejným jazykem“.

Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN nebo Controller Institutu byste se ráda zúčastnil a proč?

Členem CAFIN jsem teprve krátce, tudíž jsem neměla možnost se účastnit všech předešlých akcí či konferencí. Do budoucna bych se ráda účastnila CFO panelu a také mě oslovil certifikovaný cyklus Controller Institutu – Finanční manažer.

Co považujete za největší zátěž pro podniky a podnikatele v této době?

Jednoznačně až přebytečná administrativní zátěž a legislativní chaos. Zároveň mnoho společností, podnikatelů není schopno flexibilně reagovat na otřesy na poli konkurence, ekonomiky či trhu práce.

Jak vnímáte nastupující éru Průmyslu 4.0?  Projevil se tento fenomén již u vás ve firmě?

Velmi kladně, oblast automatizace a digitalizace je součást dnešní turbulentní doby a je nevyhnutelný pro všechna odvětví. Ve firmě Mustard začínáme vnímat Marketing 4.0.

Jaký je Váš nejoblíbenější způsob relaxace?

Záleží na vnitřním rozpoložení, pokaždé objevuji nové podněty a aktivity, které pro mě představují relax, přesto s jistotou mohu říci, že relaxací je pro mě např. pro mnohé neoblíbená činnost – žehlení, tehdy se oprostím od všeho numerického.

Máte nějaké pravidlo, kterým si usnadňujete život? 

Nedělat vše jen proto, že to dělají ostatní.

 

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová

CAFIN

 

Ing. Lenka Maliňáková

Lenka vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu, Ekonomickou fakultu – obor účetnictví a daně. V současnosti pokračuje v profesně vzdělávacím programu MBA – Finanční management a účetnictví. Ve své dosavadní praxi se zaměřuje na finanční controlling, interní audit, optimalizaci finančního řízení a současně také na poradenství pro firmy v oblasti financí. Aktuálně pracuje jako Financial Control Manager pro reklamní agenturu Mustard, která počátkem roku 2019 otevřela svou pobočku v Jižní Koreji. Jejími významnými klienty jsou ŠKODA Auto, Pilsner Urquell či Doosan.

Další zprávy z této kategorie