rozhovor

Dnes odpovídá...
Klára Slezáková

Pro studenty, kteří úspěšně obhájí diplomovou práci z oblasti podnikové ekonomiky, financí či účetnictví, vyhlašuje asociace každoročně soutěž FINDiplomka. V loňském roce vyhrála se svojí prací na téma Zhodnocení ekonomických činností v ČR dle odhadu a analýzy hodnotových multiplikátorů Klára Slezáková. Jak se k tématu dostala a v čem vidí její přínos? Čtěte v následujícím rozhovoru.

Co Vás přesvědčilo k tomu, přihlásit svou práci do projektu FINdiplomka 2018?

Když mi z katedry Financí VŠB-TUO přišel email od paní doktorky Ratmanové s informacemi o soutěži FINdiplomka 2018, říkala jsem si, že by bylo zajímavé si zkusit něco nového. Vnitřně jsem cítila i malou zodpovědnost jak vůči svému vedoucímu panu doktorovi Gurnému, tak sama vůči sobě, jelikož jsme nad vypracováním diplomové práce strávili mnoho času a byla by škoda, kdyby se mi na ni doma prášilo. Ovšem co mě doopravdy přesvědčilo, bylo zhodnocení této soutěže okem ekonoma. Když jsem si srovnala, co mě to bude stát (3mi- nutové vypsání přihlášky, jedna prezentace) a co můžu získat (zkušenost, členství v CAFINu, voucher na vzdělání u Controller Institutu), měla jsem jasno.

Co Vás inspirovalo k výběru tématu diplomové práce?

Popravdě mi ho vybral její vedoucí, pan doktor Gurný. Myslím, že lépe mi ho vybrat nemohl. Vypracování diplomové práce mě bavilo hlavně proto, že jsem v ní viděla smysl. Hlavní přínos své diplomové práce vidím především v tom, že poukázala na novou metodu oceňování prostřednictvím hodnotových odvětvových multiplikátoru, pomocí parametrického vzorce pro odhad hodnoty aktiv. Odhadnuté multiplikátory mají dle mého názoru široké uplatnění v praxi při odhadu hodnot firem dle komparativních metod, jelikož byly odhadnuty konkrétně pro Českou republiku, a tedy mohou potenciálně vést k reálnějšímu ocenění firem, než při využívání agregovaných databází pro celé regiony. Také následné analyticky odvozené vztahy citlivostní analýzy mohou pomoci při strategickém řízení a k lepšímu porozumění tvorby hodnoty při daných podmínkách.

Potýkala jste se při psaní práce s nějakými překážkami?

Při samotných výpočtech se každý týden našla nějaká záludnost, kterou jsem musela vyřešit. Nicméně to mě asi na tom bavilo nejvíc. Co bylo pro mě nejtěžší, bylo samotné napsání diplomové práce, a to od rozvržení struktury až po samotnou náplň jednotlivých kapitol. Přece jenom je to téma nové.

V čem pro Vás osobně měla práce největší přínos?

Rozhodně v pochopení širších souvislostí v oblasti oceňování a finančního plánování. Jedna věc je se něco memorovat nazpaměť a druhá věc je přemýšlet a „lámat si hlavu“ nad danou problematikou. Ovšem není to jediný přínos. Co zpětně mohu považovat také za velký přínos, je fakt, že diplomová práce mě provází více než půl roku po státnicích. Bezpochyby mi pomohla najít zaměstnání, které mě baví, a navíc mi vyhrála krásnou cenu, kterou jistě zužitkuji.

V rámci soutěže FINdiplomka jste získala certifikát osobního členství CAFIN. Kterých plánovaných akcí asociace CAFIN a Controller Institutu byste se ráda zúčastnila a proč?

Jelikož pracuji na pozici controllera v ČSAD Ostrava a. s., plánuji využít osobního členství CAFIN a voucheru na vzdělání v Controller Institutu, co nejvíc to půjde. Dle mého názoru je potřeba se učit pořád. Pokud bych měla zmínit konference, u kterých jsem si nakreslila srdíčko, pak je to Řízení firemní výkonnosti 2019+, Business & Analytics Forum, Controllingové fórum a Treasury Forum. Vybraný odborný seminář od Controller Institutu zatím nemám, nakreslené srdíčko mám totiž u všech.

Děkuji za rozhovor

Lenka Müllerová, CAFIN

Další zprávy z této kategorie